Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111
                                               

ATC код C05

ATC-кодот C05 - "Вазопротективи" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C05 е дел од анатомск ...

                                               

ATC код C07

ATC-кодот C07 - "Бета блокирачки агенси" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C07 е дел од ...

                                               

ATC код C08

ATC-кодот C08 - "Блокатори на калциумовите канали" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C08 ...

                                               

ATC код C09

ATC-кодот C09 - "Агенси кои делуваат на ренин-ангиотензин системот" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производ ...

                                               

ATC код C10

ATC-кодот C10 - "Липидо модифицирачки агенси" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C10 е де ...

                                               

ATC код D

ATC-кодот D - "Дерматологици" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарна употреба ATCvet кодови можат ...

                                               

ATC код D02

ATC-кодот D02 - "Емолиенси и протективи" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата D02 е дел од ...

                                               

ATC код D03

ATC-кодот D03 - "Препарати за третман на рани и чири" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата ...

                                               

ATC код D04

ATC-кодот D04 - "Антипруритици, вклучувајќи антихистаминици, анестетици, итн." е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицинс ...

                                               

ATC код D05

ATC-кодот D05 - "Антипсоријатици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата D05 е дел од анатомс ...

                                               

ATC код D06

ATC-кодот D06 - "Антибиотици и хемотерапевтици за дерматолошка употреба" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински про ...

                                               

ATC код D07

ATC-кодот D07 - "Кортикостероиди, дерматолошки препарати" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгруп ...

                                               

ATC код D08

ATC-кодот D08 - "Антисептици и дезинфициенси" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата D08 е де ...

                                               

ATC код D11

ATC-кодот D11 - "Други дерматолошки препарати" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата D11 е д ...

                                               

ATC код G

ATC-кодот G - "Генито-уринарен систем и полови хормони" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарна уп ...

                                               

ATC код G02

ATC-кодот G02 - "Други гинекологици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата G02 е дел од анат ...

                                               

ATC код G03

ATC-кодот G03 - "Полови хормони и модулатори на гениталниот систем" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производ ...

                                               

ATC код G04

ATC-кодот G04 - "Урологици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата G04 е дел од анатомската г ...

                                               

ATC код H

ATC-кодот H - "Системски хормонални препарати, не вклучувајќи полови хормони и инсулини" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински прои ...

                                               

ATC код H01

ATC-кодот H01 - "Питуитарни и хипоталамусни хормони и аналози" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. По ...

                                               

ATC код H02

ATC-кодот H02 - "Кортикостероиди за системска употреба" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупат ...

                                               

ATC код H03

ATC-кодот H03 - "Штитна терапија" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата H03 е дел од анатомс ...

                                               

ATC код H04

ATC-кодот H04 - "Панкреасни хормони" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата H04 е дел од анат ...

                                               

ATC код H05

ATC-кодот H05 - "Калциумова хомеостаза" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата H05 е дел од а ...

                                               

ATC код J

ATC-кодот J - "Антиинфективни лекови за системска употреба" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарн ...

                                               

ATC код J01

ATC-кодот J01 - "Антибактериски лекови за системска употреба" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Под ...

                                               

ATC код J02

ATC-кодот J02 - "Антимикотици за системска употреба" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата J ...

                                               

ATC код J04

ATC-кодот J04 - "Антимикобактериски лекови" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата J04 е дел ...

                                               

ATC код J05

ATC-кодот J05 - "Антивиротици за системска употреба" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата J ...

                                               

ATC код J06

ATC-кодот J06 - "Имуносеруми и имуноглобулини" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата J06 е д ...

                                               

ATC код L

ATC-кодот L - "Антинеопластици и имуномодулатори" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарна употреба ...

                                               

ATC код L01

ATC-кодот L01 - "Антинеопластични агенси" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата L01 е дел од ...

                                               

ATC код L02

ATC-кодот L02 - "Ендокрина терапија" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата L02 е дел од анат ...

                                               

ATC код L03

ATC-кодот L03 - "Имуностимуланси" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата L03 е дел од анатомс ...

                                               

ATC код L04

ATC-кодот L04 - "Имуносупресанти" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата L04 е дел од анатомс ...

                                               

ATC код M

ATC-кодот M - "Мускулно-скелетен систем" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарна употреба ATCvet к ...

                                               

ATC код M01

ATC-кодот M01 - "Антиинфламаторни и антиреуматски продукти" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгр ...

                                               

ATC код M02

ATC-кодот M02 - "Топикални продукти за болка во зглобовите и мускулите" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински прои ...

                                               

ATC код M03

ATC-кодот M03 - "Мускулни релаксанти" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата M03 е дел од ана ...

                                               

ATC код M04

ATC-кодот M04 - "Антигихт препарати" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата M04 е дел од анат ...

                                               

ATC код M05

ATC-кодот M05 - "Лекови за третман на коскени заболувања" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгруп ...

                                               

ATC код M09

ATC-кодот M09 - "Други лекови за нарушувања на мускулно-скелетниот систем" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински п ...

                                               

ATC код N

ATC кодот N Нервен систем е дел од Анатомско Терапевтско Хемиски Систем на Класификација, систем од азбучнобројчени кодови развиен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарна употреба ATCvet кодови мо ...

                                               

ATC код N01

ATC-кодот N01 - "Анестетици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата N01 е дел од анатомската ...

                                               

ATC код N02

ATC-кодот N01 - "Аналгетици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата N01 е дел од анатомската ...

                                               

ATC код N03

ATC-кодот N03 - "Антиепилептици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата N03 е дел од анатомск ...

                                               

ATC код N04

ATC-кодот N04 - "Лекови против Паркинсонова болест" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата N0 ...

                                               

ATC код N05

ATC-кодот N05 - "Психолептици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата N05 е дел од анатомскат ...

                                               

ATC код N06

ATC-кодот N06 - "Психоаналептици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата N06 е дел од анатомс ...

                                               

ATC код N07

ATC-кодот N07 - "Други лекови за нервниот систем" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата N07 ...