Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 114
                                               

Џуџеста спирална галаксија

Џуџеста спирална галаксија - џуџеста верзија на спирална галаксија. Џуџестите галаксии се карактеризирани со тоа што поседуваат мали сјајности, мали пречници, ниска површинска сјајност, и ниско ниво на водородни маси. Овие галаксии може да се сме ...

                                               

Ѕвездена атмосфера

Ѕвездена атмосфера - надворешната област од зафатнината на една ѕвезда, која се наоѓа над ѕвезденото јадро, зрачната зона и конективната зона. Таа е поделена на неколку области со различни карактеристики: Над фотосферата се наоѓа хромосферата. Ов ...

                                               

MOA-2008-BLG-310L

MOA-2008-BLG-310L е ѕвезда од 23-та величина на оддалеченост од барем 20.000 светлосни години во соѕвездието Скорпија. Има маса од 0.67 сончеви маси, што веројатно значи дека е ѕвезда од тип K во доцна фаза. Во 2009, при појавата на искривување и ...

                                               

839 Валборга

839 Валборга - средно голем астероид од типот S припадник на Евномски астероид. Со пречник од 20 км, има албедо од 0.353 кое пак е доста големо за еден астероид.

                                               

391 Ингеборг

391 Ингеборг - релативно голем астероид кој минува низ орбитата на Марс кој бил откриен од Макс Волф на 1 ноември 1894 година во Хајделберг. Кога бил откриен истиот е набљудуван неколку недели, и последователни набљудувања биле направени во 1901 ...

                                               

905 Универзитас

905 Универзитас - S-тип на астероид во орбита околу Главниот астероиден појас како дел од Флорското семејство. Пречникот на стероидот е 21 км и албедо од 0.085. IВртежниот период приближно изнесува 14.2 h.

                                               

Хазбанд (рид)

Хазбанд е рид на планетата Марс, дел од Колумбиските Ридови во кратерот Гусев, недалеку од слетувилиштето на марсовото возило Spirit на НАСА. Именуван е во чест на Рик Д. Хазбанд, загинатиот командант на шатлот "Колумбија". На 22 август 2005 вози ...

                                               

Телескоп "Виктор Бланко"

Телескоп "Виктор М. Бланко", наречен и Бланко 4 м - телескоп во склоп на Меѓуамериканската опсерваторија "Серо Тололо", Чиле. Има отвор со пречник од 4 метри и изграден е во периодот од 1974 до 1976 г. Сличен е на телескопот "Николас Мејол" на На ...

                                               

Глуино

Глуино е хипотетички суперсиметричен партнер на еден глуон g. Глуината се Мајоранини фермиони и содејствуваат по пат на јака сила како октет на боја Глуината имаат лептонски број 0, барионски број 0, и спин 1/2. Се очекува глуината да бидат парно ...

                                               

Чарџино

Во честичната физика, чарџино е хипотетична честица која се однесува на масата eigenstates на наелектризиран суперпартнер, т.e. било кој нов електрично наелектризиран фермион предвиден од суперсиметрија. Тие се линеарни комбинации на наелектризир ...

                                               

X и Y бозони

Во честичната физика, X и Y бозоните се хипотетички елементарни честички аналогни на W и Z бозоните, но соодветни на нов вид на сила предвидена од Џорџи-Глашовиот модел, големата обединувачка теорија.

                                               

Ладна фузија

Ладна фузија - хипотетички ефект опишан од некои истражувачи како нуклеарна фузија при собна температура и атмосферски притисок. Нуклеарна фузија е процес при кој два или повеќе атомски јадра се соединуваат и формираат едно или повеќе потешки јад ...

                                               

Гносеологија

Во филозофијата, гносологијата буквално значи проучување на гносис, што значи знаење или езотерично знаење. Самото изучување за гносис опфаќа голем број предмети, кои вклучуваат магија, ноетика, гностичка логика и логичен гностицизам, меѓу другит ...

                                               

Когнитивни предрасуди

Когнитивната предрасуда се однесува на систематскиот модел на отстапување од норма или рационалност во проценката, при што заклучоци за други луѓе и ситуации може да се извлечат на нелогичен начин. Поединци ја создаваат сопствената "субјективна о ...

                                               

Филозофија на психологија

Некои од прашањата кои ги проучува филозофијата на психологија се епистемолошките проблематики поврзани со методологијата на психолошкото истражување. Некои од нив се: Која е најсоодветната методологија за психологијата: ментализам, бихејвиоризам ...

                                               

Астрочестична физика

Астрочестична физика, исто така наречена и честична астрофизика, е гранка на честичната физика која ги истражува елементарните честички од астрономско потекло и нивната врска со астрофизиката и космологијата. Тоа е релативно ново поле на истражув ...

                                               

Баждарен бозон

Баждарен бозон - бозонски честички кои служат како носители на освновните сили на природата. Поконкретно, елементарните честички чии заемодејства се утврдени во баждарната теорија, воздејствуваат со сили една на друга со размена на баждарни бозон ...

                                               

Барн

Барн - мерна единица за површина еднаква на 10 −28 м 2. Првично е воведена во нуклеарната физика за изразување на површината на напречниот пресекот на јадрата и реакциите. Денес наоѓа примена и во сите полиња на високоенергетската физика, за изра ...

                                               

Двоен бета-распад

Двоен бета-распад - вид на радиоактивен распад, во која два протони истовремено се трансформираат во два неутрони во внатрешноста на атомското јадро. Како и при бета-распадот, овој процес му овозможува на атомот да се доближи блиску до оптималнио ...

                                               

Дикварк

Во честичната физика, дикварк или дикваркна корелација, е хипотетичка состојба на два кваркови групирани во барион. Соодветните модели на барионите се нарекуваат кварк-дикваркни модели. Дикваркот честопати се третира како една честичка со која тр ...

                                               

Електронволт

Електронволт - единица за енергија во физиката. По дефиниција, ова е еднакво на количеството на кинетичка енергија со која ја се здобива еден неврзан електрон кога се забрзува преку електричен напон од еден волт. Така ова е 1 волт помножен со пол ...

                                               

Електрослабо заемодејство

Електрослабо заемодејство - заеднички опис на две од четирите познати основни сили во природата: електромагнетизмот и слабото заемодејство. Иако овие сили изгледат многу различно во секојдневните нискоенергетски појави, обединетата теорија за пол ...

                                               

Лептокварк

Лептокварк - хипотетичка честичка која ги пренесува информациите помеѓу кварковите и лептоните за дадено семејство, и која го овозможува заемнодејството на лептоните и кварковите. Станува збор за обоена тројка од бозони кои поседуваат лептонски и ...

                                               

Силно заемодејство

Силно заемодејство - механизмот одговорен за силната нуклеарна сила, едно од четирите основни заемодејства во природата, останатите три се електромагнетизмот, слабото заемодејство и гравитацијата. Со сила ефективна само на растојание од неколку ф ...

                                               

Стандарден модел

Стандарден модел - теорија во честичната физика која се занимава со електромагнетските, слабо и силно нуклеарно заемодејство, преку овие заемодејства се разгледува движењето на познатите субатомски честички. Се развива како теорија цо подоцнежнат ...

                                               

Фадеев-Попов дух

Во физиката, Фадеев-Попов дух се важни полиња кои се воведени во баждарните квантни теории за полето за да одржуваат конзистензност на интегралот на патот. Именувани се според Лудвик Фадеев и Виктор Попов. Воопштеното значење на зборот дух во тео ...

                                               

Хадрон

Хадрон старогрчки: ἁδρός, адрос, "крупен, дебел") - сложена честичка која се состои од кваркови сврзани со силното заемодејство, како што молекулите се меѓусебно сврзани со електромагнетизмот. Поимот "хадрон" прв го вовел рускиот теориски физичар ...

                                               

Инваријантност (физика)

Денес, неподвижноста на Северницата поларната ѕвезда во текот на дневните движења на небесната сфера е класичен приказ на физичката инвариантност. На пример Њутновиот закон за гравитација меѓу две материи е ист без разлика дали се наоѓаат во оваа ...

                                               

Голем канарски телескоп

Голем канарски телескоп - рефлекторски телескоп со ефективен пречник од 10.4 м кој се наоѓа во Опсерваторијата Роке де лос Мучачос на островот Палма, на Канарските Острови во Шпанија. Изградбата на телескопот, сместен на вулкански врв на надморск ...

                                               

Многу голем телескоп

Многу голем телескоп или МГТ – многу голем телескоп) – голем оптички телескоп на светот сместен во Чиле во пустината Атакама. МГТ е назив на четирите телескопи на Европската јужна опсерваторија сместени на висорамнината Серо Паранал во Чиле со ог ...

                                               

Рефлекторски телескоп

Рефлекторски телескоп - оптички телескоп кој користи едно или комбинација од повеќе закривени огледала кои ја одбиваат светлината и создаваат слика. Рефлекторскиот телескоп беше осмислен во XVII век како замена за рефракторниот телескоп кој, во т ...

                                               

Рефрактор

Рефрактор е вид на оптички телескоп за зајакнување на видот при набљудување на небесни тела или нивното сликање. Рефракторот претставува телескоп или двоглед чиј објектив и окулар се оптички леќи, без корист на огледала, низ кои светлината што до ...

                                               

Телескоп Канада-Франција-Хаваи

Телескоп Канада-Франција-Хаваи – телескоп сместен во близина на врвот на планината Мауна Кеа на хавајскиот Голем Остров на надморска висина од 4 204 м и е една од опсерваториите што ги опфаќа опсерваторијата Мауна Кеа. Во работа е од 1979 година, ...

                                               

Телескоп СОАР

Телескоп СОАР – модерен телескоп со пречник на огледалото од 4.1 метар кој работи во спектарот на видливата и инфрацрвената светлина. Сместен е во Серо Пачон во Чиле. Управуван е од конзорциум во кој учествуваат Бразил, универзитетот од Мичиген, ...

                                               

Германски музеј

Германски музеј - музеј во Минхен, Германија и најголема ваква установа во светот посветена на науката и техниката, со околу 1.5 милиони посетители годишно и околу 28.000 изложени предмети од 50 полиња на науката и техниката. Музејот е основан на ...

                                               

Интел

Корпорацијата Интел е најголемата светска компанија за производство на полупроводници која е еден од најстарите пронаоѓачи и производители на микрообработувачи, кои во минатите децении па и денес се најпродавани на светскиот пазар за микрообработ ...

                                               

Федерална вселенска агенција (Русија)

Федералната вселенска агенција на Русија или РОСКОСМОС, порано Руска авијација и вселенска агенција, е руска владина агенција одговорна за вселенската програма и генералните вселенски истражувања на Русија. Штабот е сместен во Москва, главната ко ...

                                               

Плесецк

Плесецк е руски космодром сместен во Архангелската област, Русија, околу 800 км северно од Москва и 200 км јужно од Архангелск. Космодромот Плесецк исклучиво се користи за лансирање на воени вештачки сателити кои се поставуваат во орбитата со вис ...

                                               

Институт за дефектологија

Институтот за дефектологија е десеттиот по ред на формирање институт на Филозофскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје. Започнал да работи од октомври 1993 година. Основачи на институтот се Љупчо Ајдински и Славчо Керамит ...

                                               

Институт за македонска литература

Институт за македонска литература - јавна научна установа која остварува научноистражувачка дејност и високообразовна дејност на студии од втор и трет циклус, во областа на историјата и теоријата на македонската книжевност и култура, современите ...

                                               

Институт за фолклор "Марко Цепенков"

Институтот е основан е на 6 април 1950 година со Уредба број 1183 на Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерството за наука и култура Сл. весник бр. 11/50, како самостојна научна институција од посебен национален интерес. ...

                                               

Институт за биологија - Скопје

Институт за биологија - институт кој структурно е составен дел на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Тој е средиште на високообразовната настава, на научните и апликативните истражувања во областа на биологијата.

                                               

Институт за информатика (ПМФ)

Институтот за информатика на Природно-математичкиот факултет во Скопје бил наследник на математичкиот институт со нумерички центар создаден во 1960-тите години. Тоа е првата високообразовна институција во која од учебната 1979/1980 година биле во ...

                                               

Институт за историја на уметност и археологија

Институтот за Историја на уметноста со археологија при Филозофскиот факултет е наследник на Групата за историја и уметност основана во учебната 1946/47 година. Групата привремено била затворена во 1951 година, но наставата по Историја на уметност ...

                                               

Институт за филозофија

Институтот за филозофија е една од најстарите студиски групи на Филозофскиот факултет - Скопје. Почнува да работи уште во 1920-тите години од, во рамките на тогашниот Факултет кој бил експозитура на Филозофскиот факултет во Белград. После Втората ...

                                               

Друштво "Макс Планк"

Друштво "Макс Планк" за унапредување на науката е формално независно невладино и непрофитно здружение на германски истражувачки институти основано во 1911 година како Друштво на Кајзер Вилхелм и го преименуваше во Друштвото на Макс Планк во 1948 ...

                                               

Македонско астрономско друштво

Македонското астрономско друштво претставува репрезентативна организација од највисок ранг на астрономите од Македонија. Истото е член на Меѓународниот астрономски сојуз. Друштвото е основано на 14 март 1996 година во просториите на Природно-мате ...

                                               

Катјуша (оружје)

Повеќеракетен ракетофрлач Катјуша - вид на ракетна артилерија што првпат ја изградил и искористил Советскиот сојуз во Втората светска војна. Повеќецевковниот ракетофрлач упатувал експлозив во целната област побрзо од конвенционалната артилерија, ...

                                               

Р-7 Семјорка

R-7 - Советска ракета развиена во текот на Студената војна, и е првата светска меѓуконтинентална балистичка ракета. R-7 е лансирана 28 пати во периодот меѓу 1957 и 1961 година, но никогаш не била развиена за оперативни цели. Подизведбата, Р-7А, б ...

                                               

Даглас Мосон

Сер Даглас Мосон бил австралиски геолог и истражувач на Антарктикот. Заедно со Роалд Амундсен, Роберт Фалкон Скот и Ернест Шеклтон, Мосон бил позната и клучна фигура на херојското време на истражување на Антарктикот.