Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12
                                               

Послание на апостол Јаков

Пораката на ова послание е наменета на "дванаесетте племиња", што може да значи христијаните од израелскиот народ, кој го сочинувааат дванаесет племиња, или Црквата во симболичка смисла - и Јудејците и нејудејците. Пишувано е во период меѓу 40-та ...

                                               

Послание до Колосјаните

Посланието на апостол Павле до Колосјаните е книга од Новиот завет која била напишана од страна на апостол Павле. Посланието е упатено до христијанската заедница во Колоси, мал град во близина на Лаодикеја, на околу 100 милји од Ефес во Мала Азиј ...

                                               

Прво послание до Коринтјаните

Апостол Павле во Коринт престојувал околу 18 месеци, во периодот од 50 до 52 година, во времето на своето второ мисионерско патување проповедајќи го евангелието. Се смета дека во градот живееле околу 500.000 луѓе, од кои две третини биле робови. ...

                                               

Второ послание до Коринтјаните

Второ послание до Коринтјаните - послание од Новиот завет припишано на Апостол Павле и соавторот Тимотеј, а упатено кон црквата во Коринт и христијаните во околната провинција Ахаја во денешна Грција.

                                               

Послание до Галатјаните

Посланието на апостол Павле до Галатјаните е деветтата книга од Новиот завет, по Второто послание до Коринќаните. Автор на посланието е апостол Павле, а тоа било пишувано во околу -тите години на 1 век. Авторот се обраќа кон жителите на Галатија, ...

                                               

Послание до Римјаните

Посланието кон Римјаните е библиска книга од Новиот завет, која била напишана од страна на апостол Павле. Во текот на средниот век, посланието било структуирано во шеснаесет глави. Било напишано на грчки јазик.

                                               

Соборни посланија

Соборни посланија - седум посланија од Новиот завет напишани од различни личности, иако официјално се водат како дела на апостоли. Според нивниот редослед во Библијата, тие се:

                                               

Прво послание до Солуњаните

Прво послание на апостол Павле до Солуњаните - книга од Новиот завет напишана од страна на Апостол Павле. Се смњта дека оваа послание на апостол Павле било напишано во 52 година, и според денешните извори, оваа послание е најстариот христијански ...

                                               

Второ послание до Солуњаните

Второ послание на апостол Павле до Солуњаните - книга од Новиот завет напишана од страна на Апостол Павле. Авторот на посланието се смета дека бил апостол Павле бидејќи и самото послание започнува со стихот: "Павле и Силван и Тимотеј до црквата н ...

                                               

Прво послание до Тимотеј

Првото послание на апостол Павле до Тимотеј е книга од Новиот завет. Тадиционално се смета дека била напишана од страна на апостол Павле, во времето кога престојувал во Македонија. Посланието е упатено до Тимотеј, соработник на Павле, кој тогаш с ...

                                               

Послание до Тит

Посланието на апостол Павле до Тит - книга од Новиот завет. Тадиционално се смета дека била напишана од Апостол Павле. Посланието било упатено до Апостол Тит. Иако ова послание апостол Павле го адресирал до Тит, според некои истражувачи тоа не е ...

                                               

Послание до Филипјаните

Послание на апостол Павле до Филипјаните - книга од Новиот завет напишана од Апостол Павле во Рим во периодот од 61 или 63 година. Древномакедонскиот град Филипи се наоѓал кај денешното село Рахче во Кавалско, Егејска Македонија, на 15 км од брег ...

                                               

Рајдо

Рајдо е реконструирано прагермански назив на руна во писмото постар футарк ᚱ. Називот се среќава во рунските песни на старонорвешкиот како Ræid, во исландскиот како Reid, во англосаксонскиот како Rad и во готската буква. Обликот на руната може да ...

                                               

Сојомбо писмо

Сојомбо писмото е писмо развиено од монголските монаси и научникот Ѕанабаѕар во 1686 година за пишување на монголски јазик. Истото писмо се користи за пишување и на тибетски јазик и санскритски јазик. Специјален знак од писмото, наречено сојомбо ...

                                               

@

- типографски знак. Се наоѓа во основните знаци на АСКИ кодот. Неговиот број е 64 во децималниот систем, односно 40 во хексадецималниот. Неговата употреба се поврзува пред сè со користењето во адресите на електронската пошта за одвојување на кори ...

                                               

Горен и долен индекс

Во LaTeX и во TeX, долни индекси се добиваат со долна црта _, додека горни индекс се добиваат со карета ^ shift+6. На пример, во Википедија Вики синтакса x_{12}$ дава x 12 {\displaystyle x_{12}}, а 3^2 дава 3 2 {\displaystyle 3^{2}}, а во овој пр ...

                                               

Заглавие на страница

Заглавие на страница - во типографијата дел сместен над главниот текст. Заглавието овозможува брза ориентација и навигација во рамките на пишаното дело. На пример, заглавието го содржи името на авторот и насловот на делото, насловот на отвореното ...

                                               

Карета

Карета или карет е интерпункциски знак. На тастатурата на латиница, каретата се наоѓа над бројот 6. На англиски се вика caret или circumflex accent. За да се разликува каретата ^ од други слични карактери како на пример ∧, понекогаш каретата се в ...

                                               

Курзив

Курзив, италичен вид или италик – во типографијата е вид на десно закосени букви кои изгледаат скоро како да се пишувани на рака, кој служи за истакнување на поедини зборови, наводи или други стилски цели.

                                               

Подножје на страница

Подножје на страница - елемент во типографијата дел сместен под главниот текст. Традиционално бил и сè уште е место каде се означува бројот на страницата. Во најраните печатени книги, подножјето ги содржело и првите зборови од следната страница, ...

                                               

Серех

Серех бил украсена вињета комбиниран поглед на фасада на палатата и поглед на врвот од кралскиот двор. Зборот "serekh" потекнува од египетскиот збор за фасада. Различни серехи на различни видови објекти прикажуваат безброј варијации на фасадниот ...

                                               

Камен од Розета

Каменот од Розета e антички натпис на црн камен од гранит создаден во Мемфис, Египет 196 година п.н.е. од македонскиот владетел Птоломеј V. Каменот содржи текст напишан на три различни писма: најгорниот текст е напишан со староегипетски хиероглиф ...

                                               

Честичка (граматика)

Честичка - неменлив збор што се придава на други зборови за да ги засилат или изменат во нивното значење или значењето на целата реченица. Примери за честички според нивната намена се следните: за потврдување: да; со показно значење: ете, еве, ен ...

                                               

Тетауматафакатангихангакоауаотаматеаурехаеатурипукапихимаунгахоронукупокаифенуаакитанараху

Тетауматафакатангихангакоауаотаматеаурехаеатурипукапихимаунгахоронукупокаифенуаакитанараху - рид со височина од 305 м, кој се наоѓа близу Порангахау, јужно од Ваипукурау во јужниот дел на регионот Хоков Залив, Нов Зеланд. Мештаните ова име често ...

                                               

Зборовна група

Во граматиката, зборовна група е јазичаричка категорија на зборови, која е општо дефинирана според синтаксичката или морфолошката употреба на дадената лексичка единица. Општите јазичарички категории, меѓу другите, ги вклучуваат именките и глаголи ...

                                               

Број (граматика)

Броеви се зборови со кои се означува количеството на предметите, било да е тоа точно избројано или само приближно определено. Броевите стојат до именките, па затоа понекогаш од нив ја преземаат членската морфема, но кај нив нема род и број. Разли ...

                                               

Глагол

Глагол - една од зборовните групи на јазикот. Според дефинициите на синтаксата, глаголот е збор што искажува дејство, процес или состојба. Во најголем број од јазиците основната форма на глаголот е инфинитивот, но во некои јазици, како што е маке ...

                                               

Модални зборови

Модални зборови - зборови кои го изразуваат личниот став на говорителот кон соопштеното Од граматичка гледна точка, во реченицата тие стојат одвоено, за себе, но укажуваат на извесно становиште во исказот. Според значењето на искажувањето се дела ...

                                               

Quo vadis

За други употреби види Кво вадис Quo vadis, Domine? Каде одиш, Господе? е прашањето кое според легендата го поставил Свети Петар, при прогонот на христијаните од Рим, во времето на владеење на римскиот цар Нерон 54-68 н.е., кога го сретнал Исус Х ...

                                               

Гесло

Гесло или мото, е фраза која формално ја опишува општата мотивација или намера на една општествена група или огранизација. Геслото може да биде на било кој јазик, но најчести се локалниот и латинскиот. Владите обично употребуваат гесла на домашни ...

                                               

Во здраво тело здрав дух

Во здраво тело здрав дух е една од најпознатите латински изреки. Оваа изрека произлегува од делото на прашањето што треба луѓето да посакуваат во животот. Одговорот се состои од долга список на нешта: Сатиричната смисла на фразата, дека би било у ...

                                               

Деус екс макина

Deus ex machina - латинска фраза која се користи да опише неочекуван, вештачки или неверојатен лик, уред или настан кој ненадејно се појавува во текот на драмското дејствие со цел да се разреши некоја ситуација или да се разреши заплет. На пример ...

                                               

Carpe diem

Carpe diem е фраза од латинска поема од Хорациј. Таа вообичаено се преведува како "зграпчи го денот". Една интерпретација на фразата може да биде како еден постоечки предупредувачки термин, слично како "јади, пиј и биди среќен, бидејќи утре умира ...

                                               

Зар и ти, Бруте?

"Зар и ти, Бруте?" во Македонија често и како "Зар и ти, сине Бруте?" е реченицата, која според преданието, била последниот исказ на Јулиј Цезар пред да умре. Оваа реченица нашироко се користи како епитом за предавство. На 15 март, 44 п.н.е., Јул ...

                                               

Pro bono publico

Pro bono publico е фраза изведена од латинскиот и значи за јавно добро или за општо добро. Терминот генерално се користи да се опише професионална работа преземени доброволно и без плаќање како јавен сервис. Ова е вообичаено во правната професија ...

                                               

Veni, vidi, vici

Veni, vidi, vici е најпознатата изрека на римскиот државник и војсководец Гај Јулиј Цезар. Оваа изрека тој ја употребил во својот извештај во римскиот Сенат за својата неочекувано брза победа над понтскиот крал Фарнак II, vo 47 г. п.н.е. Изреката ...

                                               

14 зборови

14 те зборови е фраза што ја користат предоминантно белите националисти. Најчесто се однесува на слоган од 14 зборови: "Ние мора да ја обезбедиме егзистенцијата на нашите луѓе и иднината на белите деца." Исто така може да се однесува на друг слог ...

                                               

Опсада на Тир

Опсада на Тир - значајна опсада во походите на Александар Македонски во 332 п.н.е. при освојувањето на стратешката база Тир, Феникија. Бидејќи не бил во можност да јуриша на градот, Александар поставил блокада на Тир седум месеци, но Тир издржал. ...

                                               

Текстура (музика)

Во музиката, текстура е севкупната одлика на звукот во една композиција, најчесто назначена од бројот на гласови во музиката и соодносот помеѓу тие гласови. Текстурата на едно дело може дополнително да се опише со термини како што се "цврста" и " ...

                                               

Полифонија

Полифонија - начин на компонирање при кој две или повеќе независни мелодиски линии течат независно една од друга, но во исто време звучат хармонично. Полифонијата првично се развила во повеќегласно хорско пеење во доцниот среден век. Делата компо ...

                                               

Техничка грешка

Техничка грешка е вид прекршок во кошарката, популарно наречен "техничка". Техничка грешка се сметаат разни прекршоци од физичка природа: тепачки, закани, запирање и забавување на мечот, движење вон теренот за добивање на предност, и дрете најпоп ...

                                               

Максимален пробив

Максимален пробив - поим во снукерот за достигнување кое се остварува кога еден играч под нормални околности ќе направи пробив од 147 бода. Ова често е познато и како максимум, или 147. До оваа бројка од 147 бода се доаѓа со уфрлување на сите 15 ...

                                               

Трицифрен пробив

Трицифрен пробив е чинот на освојување на 100 или повеќе бода во една посета на масата во снукерот, без ниедно промашување, со наизменично внесување на црвени и обоени топки. За трицифрен пробив не се смета освојувањето на 100 бода во еден фрејм, ...

                                               

Двојна круна (фудбал)

Двојна круна или Дабл е термин во фудбалот, кој се однесува на освојувањето на првата лига и главниот куп на една нација во истата сезона. Исто така може да се употреби и за означување на две победи против истиот тим во една лигашка сезона. Во ан ...

                                               

Златен гол

Родено по писмо што се појавило во Times на 16 април 1992 година, правилото за златен гол важело во продолженијата на фудбалските натпревари во нокаут-фазата: откако натпреварот завршил со нерешен резултат по регуларното време, првиот постигнат г ...

                                               

Изведување пенали (фудбал)

Изведување пенали претставува еден од трите методи одобрени од ИФАБ за утврдување на победник во фудбалски натпревар кој завршил нерешено. Овој метод е застапен само за време на нокаут турнири, во кои едната од двете екипи нужно мора да преовлада ...

                                               

Среден ред (фудбал)

Среден ред е позиција во фудбалот. Играчите од среден ред генерално се позиционирани на игралиштето помеѓу напаѓачите и одбранбените играчи од нивниот тим. Некои средишни играчи имаат одбранбени задачи, прекратувајќи ги противничките напади и се ...

                                               

Дебата

Дебата или дебатирање е формален метод на интерактивено и репрезентативно аргументирање. Дебатата е поширока форма на аргументација од логичката аргументација која ја проучува доследноста преку аксиоми и фактички аргументи, кои единствено испитув ...

                                               

MWC 349

MWC 349 - двојна ѕвезден систем во соѕвездието Лебед. неговите својства и карактеристики се уште се во дебата и е можно да станува збор за масивна високосјајна ѕвезда или многу млада сјајна Хербигова Ae/Be ѕвезда. MWC 349 е исто така променлива ѕ ...

                                               

Европска радиодифузна унија

ЕБУ е конфедерација на 75 радио-дифузии организации од 56 земји и уште 43 придружни членки од други 25 земји од светот. Таа не е поврзана со Ев ропската Унија. Членки на ЕБУ се радио и тв компании, повеќето од нив се јавни радио дифузни сервиси, ...