Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 133
                                               

Бабини Колиби (Двориште)

Бабини Колиби - населба од доцноантичкото време и старохристијанска црква. Помеѓу селата Двориште и Ратево, под ридовите Шуманов Рид и Црква, од двете страни на долот се гледаат темели од стар објект околу кој има многу градежен материјал, фрагме ...

                                               

Бавчи (Пухче)

Бавчи - археолошко наоѓалиште во местото Пухче општина Штип. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На еден од ридовите на Серта има мала тераса која благо се спушта на северната страна. Во нивата на Трајан Петров, со површина од околу ...

                                               

Бакарно Гумно (Чепигово)

Бакарно Гумно - археолошко наоѓалиште во прилепското село Чепигово. Претставува населба од бакарното и бронзеното време. На околу 500 м југозападно од селото има осамена височинка што доминира над рамнината на Пелагонија, на која се среќаваат ост ...

                                               

Балева Чешма (Сопот)

Балева Чешма - Аниште - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Сопот. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 1 км југоисточно од селото, покрај стариот селски пат што води за Свети Николе, по површината на нивите се среќаваат ...

                                               

Банка Трла (Ќоселари)

Банка Трла - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Ќоселари. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцна антика. По површините на нивите, оддалечени 2.5 км североисточно од селото се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегу ...

                                               

Бањи - Бигори (Слатино)

Бањи - Бигори - археолошко наоѓалиште во селото Слатино во областа Дебрца претставува населба од римско време. Се наоѓа на 700 м западно од селото, во близината на Слатинско Езеро, на јужната падина од висорамнината, јужно од денешната ограда на ...

                                               

Бањиче (Тетово)

Бањиче - археолошко наоѓалиште во Тетово. Претставува населба од доцноантичкото време. Се наоѓа во подножјето на Исарот – Кале, кај месноста Бањиче, каде се откриени темели од повеќе објекти, на површината има фрагменти од керамички садови, питос ...

                                               

Бара (Стануловци)

Бара или Длабоки Пат - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стануловци. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. Западно од селото, во нивата на еден селанец е откриен гроб од камени плочи - тип циста. Источно од гробо ...

                                               

Бара Тумба (Породин)

Бара Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Породин. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во рамното поле, на околу 1.8 км источно од селото, на околу 800 м западно од современиот пат Битола-Лерин. По обликот и димензиите е ...

                                               

Бараица (Владимирово)

Бараица - населба од неолитското време и тумул од железното време. На 20 километри југозападно од селото, под Готен, во ниви биле најдени фрагменти од керамички садови и статуета. На истото место има и помал тумул.

                                               

Баре (Никуштак)

Баре - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуштак. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. На 1 км северозападно од селото, преку ридот Липец, на неговите северозападни падини се гледаат остатоци од населба.

                                               

Барковица (Трстеник)

Барковица - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Трстеник. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 500 м јужно од селото, по површината на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Барутница (Амзабегово)

Барутница - населба од неолитското време и вила рустика од римското време. Во стручната литература наоѓалиштето е познато и под имињата Амзабегово или Анза. Се наоѓа на околу 2 км јужно од селото,од левата страна на железничката пруга Велес - Коч ...

                                               

Барутница (Кочани)

Барутница - археолошко наоѓалиште во градот Кочани. Претставува населба од римско време. На левата страна на Кочанска Река, во непосредната близина на општинската зграда, како и на десната страна на реката, во близината на поштата, при изградбата ...

                                               

Бачилиште (Дебреште)

Бачилиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дебреште. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на неколку стотици метри источно од наоѓалиштето Градиште, на десната страна од патот Прилеп-Кичево, каде по површината на нивите се сре ...

                                               

Бачилиште (Суводол)

Бачилиште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Суводол. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на 1 км истоно од селото, каде според кажувањето, мештаните при обработувањето на земјата наидувале на темели од постари објекти.

                                               

Башот (Негорци)

Башот или Горна Корија - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Негорци. Наоѓалиштето претставува населба од римското време. На јужната периферија на селото, во непосредната близина на задружните штали, на површина од 200 × 150 м се среќаваат ...

                                               

Бегова Нива (Горно Татеши)

Бегова Нива или Ќеле - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Горно Татеши. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 600 м северозападно од селото, на простор со димензии од околу 150 × 100 м, на кој денес се наоѓа ...

                                               

Бегова Падина (Кавадарци)

Бегова Падина - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува населба од бакарно време Во нивата на Трајко Димов, што се наоѓа на околу 4 км источно од селото, на површина од 300 × 100 м се среќаваат многу фрагменти од керамички садови со фина ...

                                               

Бедеш (Градец)

Бедеш - средновековна населба, сместена на 1 километар западно од селото Градец, на зарамнето плато, каде што се гледаат остатоци од темели на повеќе објекти.

                                               

Бел Град (Кавадарци)

Бел Град - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува населба од доцна антика На 6 км источно од градот, во непосредната близина на зградата на ЗИК "Тиквеш", особено во парцелите 37 и 38 се среќаваат фрагменти од керамички садови, архитектон ...

                                               

Бел Камен (Мојно)

Бел Камен - археолошко наоѓалиште во битолското село Мојно. Претставува населба од железно и доцноантичко време. Се наоѓа на околу 2 км западно од селото, на местото каде што теренот преминува во Пелагониската Рамнина, од северната страна на пато ...

                                               

Бела Вода (Новачани)

Бела Вода - археолошко наоѓалиште кај велешкото село Новачани. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 5 км североисточно од Башино Село и околу 300 метри пред утоката на Бела Вода во езерото Младост, при подготовката на земјиштето з ...

                                               

Бела Вода (Скачковце)

Бела Вода - археолошко наоѓалиште во кумановското село Скачковце. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. Во реонот на манастирчето Св. Јован, што се наоѓа на 2.5 км северозападно од селото и 500 м јужно од патот Куманово-Свет ...

                                               

Бела Црква (Брод)

Бела Црква - археолошко наоѓалиште во битолското село Брод. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во непосредната близина на утоката на Елешка Река во Црна, каде по површините на нивите има множество фрагменти од керамички садови и ору ...

                                               

Бела Чешма (Сенокос)

Бела Чешма - археолошко наоѓалиште во прилепското село Сенокос. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км југоисточно од селото, помеѓу железничката пруга и патот Мажучиште-Сенокос, каде се среќаваат остатоци од објекти од крш ...

                                               

Белата Земја (Пепелиште)

Белата Земја или Трнче - археолошко наоѓалиште во неготинското село Пепелиште. Наоѓалиштето претставува населба од неолитското, населба со некропола од римското време и средновековна некропола. На 2 км југозападно од селото, непосредно до коритот ...

                                               

Бели Брег (Стануловци)

Бели Брег - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стануловци. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 2 км југозападно од селото, покрај реката Орлица, во нивата на П. Трајчо се среќаваат фрагменти од керамички садови и множе ...

                                               

Бели Мост (Петрово)

Бели Мост - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Петрово. Претставува населба од железно време. На 3 км источно од селото, на десниот брег на Стара Река, во подножјето на ридот Марков Манастир, во нивите на Т. Танков, Л. Велков, М. Митрев и ...

                                               

Белио (Лескоец)

Белио - археолошко наоѓалиште во охридското село Лескоец. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. На 1.5 км источно од селото, во нивата на семејството Бакрески се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, покривни ќерамиди и ѕидов ...

                                               

Белов Јурт (Владимирово)

Белов Јурт - средновековна населба. Се наоѓа на висок рид на десниот брег на Широк Дол, каде што на површината се среќава множество фрагменти од покривни ќерамиди и друг градежен материјал.

                                               

Белогурија (Тремник)

Белогурија - археолошко наоѓалиште во неготинското село Тремник. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа 1 км северозападно од селото, во нивите по чија површина се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, т ...

                                               

Белтечке Маало (Драгобраште)

Белтечке Маало - археолошко наоѓалиште во виничкото село Драгобраште - населба од доцноантичко време. На десниот брег од реката Селишка во нивата на еден жител се среќаваат фрагменти од ќерамички садови, покривни ќерамиди и друг градежен материја ...

                                               

Белушка (Црквино)

Белушка - археолошко наоѓалиште во велешкото село Црквино. Наоѓалиштето претставува римска населба. На 2 км југозападно од селото, на зарамнето плато со површина од околу 2 хектара се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен мат ...

                                               

Беш Тепе (Карбинци)

Беш Тепе - градска населба од римското и доцноантичкото време. Се наоѓа на околу 600-700 метри југоисточно од селото Карбинци, од левата страна на патот за селото Радање. Во времето на Втората светска војна, во нивата на Тодор Трајчев при орање б ...

                                               

Бигор Слатински

Бигор Слатински - археолошко наоѓалиште во тетовското село Теарце. Претставува населба од доцноантичкото време. Се наоѓа на околу 500 м западно од селото во локалното популарно место Бигур, каде со земјоделските работи во нивите сопствениците отк ...

                                               

Бириште (Црнилиште)

Бириште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Црнилиште. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 1 км од селото, во нива на месен жител, што се наоѓа покрај патот за селото Долгаец, каде има фрагменти од керамички садови, тегули, и ...

                                               

Бистерна (Прдејци)

Бистерна - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Прдејци. На 500 м северозападно од селото, во плантажите на "Вино-југ" од Гевгелија, на површина од околу 2 хектара се откриени делови од овални јами со пречник од 1.5 - 2m и длабочина од 0.80 ...

                                               

Блатец (Бајловце)

Блатец - археолошко наоѓалиште во кумановското село Бајловце. Претставува средновековна населба и некропола. На левиот брег на суводолицата Стеванце, околу 1.5 км југозападно од селото во нивите на двајца жители, спорадично се среќаваат фрагменти ...

                                               

Блидеш (Вржогрнци)

Блидеш - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Вржогрнци. Наоѓалиштето претставува населба од бронзено време, железно време и доцна антика. На околу 700 м јужно од селото, северно од патот Куманово -Крива Паланка, меѓу Блидешка Река и ед ...

                                               

Бљудо (Коњско)

Бљудо - археолошко наоѓалиште во преспанското село Коњско. Претставува населба, црква и некропола од средниот век. Се наоѓа северно од селото, на мала височинка што се извишува над Преспанското Езеро, каде при обработувањето на земјата мештаните ...

                                               

Бојков Дол (Витолиште)

Бојков Дол - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од доцноантичкото време. На 1 км југоисточно од работ на селото, на десниот брег на реката Сидорка, има мала површина на која се среќаваат фрагменти од керамичк ...

                                               

Бојкова Нива (Луке)

Бојкова Нива - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Луке. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцна антика. С. Атанасовски, при изградбата на станбената куќа, открил огниште и питос. При обработувањето на нивата околу куќата ...

                                               

Бојкоска Браненица (Вевчани)

Бојкоска Браненица - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Вевчани. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 2 км западно од селото, на височинка со зарамнето плато. На местото, мештаните откриле водоводни цевки и бунар.

                                               

Болница (Петрово)

Болница - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Петрово. Претставува населба од доцна антика. По површината на селската утрина што се наоѓа на околу 3 км северно од селото се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегули, имбрекси и многу ...

                                               

Боричино (Мренога)

Боричино - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Мренога. Претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа на 500 м западно од селото и на 100 м од патот, на простор од околу 2 ха, ка де во нивите на месни жители се среќаваат мно ...

                                               

Бостаниште (Долнени)

Бостаниште или Три Бари - археолошко наоѓалиште во прилепското село Долнени. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км северозападно од селото и на 300 м од патот за селото Сарандиново, каде по површината се среќаваат фрагмент ...

                                               

Браненица (Штавица)

Браненица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Штавица. Претставува населба од римското време. На 1.5 км западно од селото, на мала височина од десната страна на долот, при обработувањето на нивите биле откриени мермерни споменици кои се н ...

                                               

Браница (Бања)

Браница - археолошко наоѓалиште во кочанското село Бања. Претставува населба од доцната антика. На 1 км северно од селото, на еден зарамнет простор од 30 × 30 м, на површината на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегули, питоси и ...

                                               

Браница (Сарамзалино)

Браница - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Сарамзалино. Претставува населба од римско време. На периферијата на селото, во непосредната близина на училиштето, при обработувањето на нивите се откриени темели од објекти, а по површинат ...