Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144
                                               

Ограѓе (Горачино)

Ограѓе - археолошко наоѓалиште во штипското село Горачино. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време и средновековна црква со некропола. Од левата страна на патот, пред самиот влез во селото, во нивите на четворица жители, со земјо ...

                                               

Ограѓе (Дамјан)

Ограѓе - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Дамјан. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика и од среден век. Непосредно до селото, од западната страна се среќаваат фрагменти од керамички садови и згура од топена железна руда. На с ...

                                               

Ограѓе (Дихово)

Ограѓе - археолошко наоѓалиште во битолското село Дихово. Претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа на околу 500 м источно од задружниот дом, каде бил откриен гроб ѕидан од тули поврзани со варов малтер. Исто така биле откриени и ...

                                               

Окатица (Габар)

Окатица - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Габар. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. Јужно од патот Крива Паланка - Огут, на површината на нивите се среќаваат фрагменти од атипична керамика.

                                               

Ореова Бара (Заполжани)

Ореова Бара - археолошко наоѓалиште во прилепското село Заполжани. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа во непосредната близина на селото, каде по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови и орудија од кремен и камен.

                                               

Оризари (Дрен)

Оризари - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Дрен. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од средниот век. На десниот брег на реката Дошница, на гробницата меѓу селата Дрен и Чифлик, на простор од 300 × 500 метри се наоѓаат фрагме ...

                                               

Оризарско Поле (Чифлик)

Оризарско Поле – Старо Село – Модра Стена – Бесвичко Поле - археолошко наоѓалиште во Чифлик општина Демир Капија. Наоѓалиштето претставува населба од римското време. На источната периферија на селото, во просторот на наброените локации, кои зафаќ ...

                                               

Орлов Камен (Горно Село)

Орлов Камен или Мал Сурун - археолошко наоѓалиште во прилепското село Горно Село. Претставува населба од раноантичко време. За ова наоѓалиште се смета дека живеела заедница на македонско античко население кое е дел од кралството Пелагонија. Оваа ...

                                               

Орловица (Ракотинци)

Орловица - археолошко наоѓалиште во скопското село Ракотинци, Општина Сопиште. Претставува населба од неолитското, бронзеното и железното време, што сведочи за мошне раната населеност на ова место. Јован Трифуноски забележал предание меѓу месното ...

                                               

Орљак (Стањевци)

Орљак или Селиште - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стањевци. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. На 2 км северно од селото, на средишните коти на ридот Орљак има грамади од градежен материјал, како и фрагмен ...

                                               

Орман (археолошко наоѓалиште)

Маалски Рид - археолошко наоѓалиште во охридското село Орман. Наоѓалиштето претставува населба од младото камено време и некропола од римското време. Лево од патот при влегувањето во селото се среќаваат делови од керамички садови и орудија од кам ...

                                               

Орман (Калиште)

Орман - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Калиште. Претставува рударска населба и топилница од доцноантичкото време. Се наоѓа на околу 3 км западно од селото, од десната страна на поројницата Маздрача, каде на помала површина се среќава ...

                                               

Орнички (Крњево)

Орнички - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Крњево. Наоѓалиштето претставува населба - рефугиум од доцноантичко време. Се наоѓа на 1 км северно од селото. По површината на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и мног ...

                                               

Павлин Дол (Моштица)

Павлин Дол - археолошко наоѓалиште кај местото Моштица во општина Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Непосредно до истоименото маало, на простор од околу 100 × 100 м по површината се среќаваат фрагменти од кера ...

                                               

Падарница (Делогожди)

Падарница - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Делогожди. Претставува населба од хеленистичко и римско време. Се наѓа во нивите кои се во непосредна близина на наоѓалиштето Св. Илија. Од неговата северозападна страна, се среќаваат ...

                                               

Падарница (Смоквица)

Падарница - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува доцноантичка населба. На 1.5 км од селото, на левиот брег на Недин Дол се среќаваат грамади од градежен камен, делови од тегули и имбрекси, како и делови од ...

                                               

Падина (Милутинце)

Падина - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Милутинце. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 900 м југозападно од селото, на блага падина со површина од 100 × 150 м се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и г ...

                                               

Падиште (Модриште)

Падиште - археолошко наоѓалиште во поречкото село Модриште. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа источно од селото, на високо зарамнето плато, кое зафаќа поголема површина, каде се гледаат темели од објекти и многу грамади од кршен ...

                                               

Пазариште (Виница)

Археолошкото наоѓалиште Виница - Пазариште - Виница е населба од римското време. На висорамнинката каде што е сместен современиот пазар, М. и Д. Гарашанин, при рекогносцирањето во 1957 г., констатирале голема концентрација на фрагменти од керамич ...

                                               

Палатишта (Кичево)

Палатишта - археолошко наоѓалиште во Кичево. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на мала височинка што доминира над околниот терен, оддалечена околу 700 м западно од ДК "Копачка", од левата страна на патот Кичево-Охрид, каде по површина ...

                                               

Палези (Црнилиште)

Палези - археолошко наоѓалиште во прилепското село Црнилиште. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на местото каде што селскиот пат Слепче-Црнилиште и железничката пруга Прилеп-Скопје формираат остар агол, каде има површина од неколку хе ...

                                               

Панзир (Охрид)

Панзир - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцноантичкото време и средниот век. Се наоѓа на околу 3-4 км југоисточно од градот, на југоисточната падина од полустровот Горица, во близината на ез ...

                                               

Папрадишки Рид (Гуѓаково)

Папрадишки Рид - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува населба од доцноантичко време. На 1 км северно од селото, на едно зарамнето плато се гледаат траги од ѕидови и грамади од кршен камен, голем број фрагменти од разни ...

                                               

Пасјак (Црновец)

Пасјак или Маноица - археолошко наоѓалиште во битолското село Црновец. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа а 700-800 м јужно од селото, каде при обработувањето на земјата жителите откриле ѕидови градени од камен и варов малтер. По ...

                                               

Пашајлов Преслап (Берово)

Пашајлов Преслап - населба од доцноантичкото време. На 5 километри од Берово, се среќаваат фрагменти од доцноантичка керамика, питоси и градежен материјал. Најдени се и римски монети.

                                               

Певчиња (Стење)

Певчиња познато и како Градиште или Варници - археолошко наоѓалиште во преспанското село Стење. Претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа на брегот на Преспанското Езеро, на околу 500 м југоисточно од селото, каде со експлоатација ...

                                               

Пелагон (град)

Пелагон или Пелагонија бил македонски антички град, престолнина на Кралството на Пелагонците, подоцна седиште на IV мерида под Рим.

                                               

Пепелиште (Секирци)

Пепелиште или Брегои - археолошко наоѓалиште во прилепското село Секирци. Претставува населба, но поради неистраженоста не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека јужно од селото, ...

                                               

Пепело (Лешок)

Пепело - археолошко наоѓалиште во тетовското село Лешок. Претставува населба од римско време. Се наоѓа во нивите што се наоѓаат на околу 4 км југоисточно од селото, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси, тегули, имбрекси и друг ...

                                               

Петко (Коџаџик)

Петко - археолошко наоѓалиште во дебарското село Коџаџик. Претставува средновековна населба. Се наоѓа на околу 1 км западно од селото, во приватна нива, каде се наоѓаат фрагменти од керамички садови, покривни ќерамиди, тули и многу кршен камен.

                                               

Петков Вир (Боротино)

Петков Вир - археолошко наоѓалиште во прилепското село Боротино. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 300 м северозападно од селото, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови и градежен материјал.

                                               

Петкова Нива (Горно Татеши)

Петкова Нива - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Горно Татеши. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 800 м северозападно од селото, на просто кој зафаќа површина од околу 200 м 2. На местото се среќаваат фр ...

                                               

Петочна Вода (Кутлешево)

Петочна Вода - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кутлешево. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 150 м јужно од селото, каде се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегули, тули, покривни ќерамиди и друг градежен материјал.

                                               

Петрино (Претор)

Петрино - археолошко наоѓалиште во преспанското село Претор. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа југозападно од училиштето "Мите Богоевски", каде при копањето на септичка јама е пронајден културен слој во кој се најдени фрагменти ...

                                               

Петро Ливада (Дупјачани)

Петро Ливада - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дупјачани. Претставува населба и некропола од римско време. Се наоѓа на 1 км северозападно од селото и јужно од патот за селото Десово, каде има поголем простор на кој се наоѓаат темели од ...

                                               

Петрово Брдо (Русиново)

Петрово Брдо - населба од доцноантичкото време. На 2 километри јужно од селото, на пространо плато се среќаваат многу парчиња од покривни ќерамиди. Според некои податоци, биле најдени водоводни цевки, голем питос и монети од Домицијан.

                                               

Печарица (Премка)

Печарица - археолошко наоѓалиште во кичевското село Премка. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 2.5 км источно од селото, во приватна нива, каде сопственикот на истата со земјоделските работи во повеќе наврати откривал те ...

                                               

Пештера (Киселица)

Пештера - археолошко наоѓалиште во околината на Киселица, Делчево. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време Во непосредната близина на пештерите, кои се наоѓаат во атарот на селото, на простор од 50 × 50 м се среќаваат фрагменти од кер ...

                                               

Пилав Тепе (Шопур)

Пилав Тепе - археолошко наоѓалиште во штипското село Шопур. Наоѓалиштето претставува градиште од неолитско време и римско време. Лево од патот Штип - Радовиш, помеѓу дваесет и првиот и дваесет и четвртиот километар се издига високиот рид во облик ...

                                               

Пилаво (Бурилчево)

Станува збор за истражена населба од бакарно време енеолит или преодниот период од каменото во металното време. Според анализите вршени со методот Ц14 правени врз карбонизирано жито најдено на локалитеот, населбата била активна во средината на V ...

                                               

Пирк (Отешево)

Пирк - археолошко наоѓалиште во преспанското село Отешево. Претставува утврдена населба од хеленистичко време. Се наоѓа на 1 км северно од туристичката населба, над месноста Сирхан, каде се издига гребен со зарамнето плато на кое се среќаваат фра ...

                                               

Писаник (Гуѓаково)

Писаник - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува населба од доцноантичко време. На 1.5 км југоисточно од селото, на една поголема површина има множество фрагменти од керамички садови, тегули, имбрекси, а се гледаат и теме ...

                                               

Плашица (Русиново)

Плашица - населба и викус од доцноантичкото време. На 3 километри јужно од селото, на голема површина се гледаат остатоци од градби, водоводни цевки и фрагменти од керамички садови и питоси. Најдени се и монети.

                                               

Плешец (Вевчани)

Плешец - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Вевчани. Претставува населба од неолитско и железно време. Се наоѓа на околу 10 км северно од Струга, на крстосницата покрај асфалтниот пат за Дебар, каде што се дели патот за селото Лаб ...

                                               

Под Корија (Житоше)

Под Корија - археолошко наоѓалиште во прилепското село Житоше. Ноаѓалиштето поради неистраженоста највеворајтно претставува населба, чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележа ...

                                               

Под Кукуноса (Стањевци)

Под Кукуноса - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стањевци. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од римско време. На оддалеченост од околу 500 м јужно од селото, под ридот Голема Кукуноса, во нивата на Наце Иванов е најдена вот ...

                                               

Под Селото (Старо Нагоричане)

Под Селото - археолошко наоѓалиште во кумановското село Старо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Североисточно од селото, во селските ниви, помеѓу патот за селото и последните селски куќи се среќаваат фрагменти од керам ...

                                               

Подградец (Здуње)

Подградец - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува населба од доцноантичко време и ран среден век. Се наоѓа на крајните западни падини на Сува Гора, под Црни Врв, каде реката Оча се влева во Треска. Тука на висок рид, од сите ...

                                               

Подор (Серменин)

Подор - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Серменин. Претставува населба од среден век. На 1.5 км од селото и на 250 м оддалеченост од десниот брег на реката Белица, во нивите на М. Делов и И. Батанџиев се гледаат грамади од градежен каме ...

                                               

Поканци (Младо Нагоричане)

Поканци - Селце - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Младо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува населба од среден век. Во непосредната близина на селото Поканци се гледаат грамади од градежен камен, фрагменти од керамички садови, тегули ...