Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148
                                               

Старо Жабени

Старо Жабени познато и како Селиште или Гробиште - археолошко наоѓалиште во битолското село Жабени. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на околу 800 м североисточно од селото, каде сè уште има остатоци од голема македонска населба со ок ...

                                               

Старо Кочиште

Старо Кочиште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Зашле. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа во атарот на селото, на оддалеченост од околу 7–8 км јужно од истото, каде според кажувањата на мештаните, се наоѓало старото село ...

                                               

Старо Село (Големо Илино)

Старо Село - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Големо Илино. Претставува населба од среден век. Се наоѓа на околу 3–4 км североисточно од селото, во непосредната близина на црквата "Св. Илија", која била подигната врз стари темели и к ...

                                               

Старо Село (Здуње)

Старо Село - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува населба и некропола од средниот век. Се наоѓа на 4 км северно од селото, на десниот брег на реката Треска, каде во нива на месен жител е сместена рано средновековна некропола ...

                                               

Старо Село (Клисура)

Старо Село - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Клисура. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 2.5 км југоисточно од селото, на левата страна од селскиот пат, на поголема површина во нивите на Р. Јакимов и И. Каранфилов и ...

                                               

Старо Село (Кравари)

Старо Село - археолошко наоѓалиште во битолското село Кравари. Претставува населба од неолитско, бакарно и бронзено време. Се наоѓа на околу 800 м источно од центарот на селото, а лево од современиот пат Битола-Лерин. Има развлечена неправилна кр ...

                                               

Старо Село (Крушје)

Старо Село или Св. Никола - археолошко наоѓалиште во преспанското село Горно Крушје. Претставува населба, црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 500–600 м северозападно од селото, каде на неколку мали каскадно распоредени тераси, сп ...

                                               

Старо Село (Немањици)

Старо Село - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Немањици. Претставува средновековна населба и некропола. На 1 км северно од селото се наоѓаат остатоци од темели на објекти и купишта од градежен материјал. Видливи се и темели од постара ...

                                               

Старо Село (Острилци)

Старо Село - археолошко наоѓалиште во крушевското село Острилци. Претставува доцноантичка населба. Се наоѓа на 3–4 км северно од селото, на мало ритче со зарамнето плато со површина од 150 × 200 м, каде се среќаваат многубројни фрагменти од керам ...

                                               

Старо Село (Прибилци)

Старо Село или Мала Маска - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Прибилци. Претставува населба и некропола од средниот век. Се наоѓа на просторот на сегашното село, каде при изградбата на куќите биле откривани темели од објекти и гробови ...

                                               

Старо Село (Ротино)

Старо Село - археолошко наоѓалиште во битолското село Ротино. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 700 м североисточно од селото, во месноста Старо Село, каде што при обработувањето на земјата биле откриени темели од ѕидови градени од ...

                                               

Старо Село (Црновец)

Старо Село - археолошко наоѓалиште во битолското село Црновец. Претставува населба од среден век. Се наоѓа на околу 700 м западно од селото, во подножјето на ридот Самарница, каде при обработувањето на земјата жителите откриле темели градени од к ...

                                               

Стипцарник (Острилци)

Стипцарник - археолошко наоѓалиште во крушевското село Острилци. Претставува доцноантичка населба, некропола, рудник и топилница. Се наоѓа на 2 км југоисточно од селото, каде на простор од 300 × 300 м се гледаат остатоци од објекти и топилници. В ...

                                               

Стоби

Стоби - древен град кој со својот урбан дел се наоѓа на три тераси, што се спуштаат кон Црна Река, опкружени со ѕидови, на устието меѓу Црна Река и Вардар. Археолошкото наоѓалиште Стоби е со површина од 1.600 квадратни метри. Познато е дека тука ...

                                               

Стојанов Шопур (Мелница)

Стојанов Шопур - археолошко наоѓалиште во прилепското село Мелница. Претставува средновековна населба со некропола. Во месноста Отин, оддалечена 4.5 км северно од селото, има природна височинка со пад кон северозапад, на која се гледаат конструкц ...

                                               

Страната (Ангелци)

Страната - археолошко наоѓалиште во близина на селото Ангелци, Општина Василево. Страната претставува населба од неолитското и римското време. Теренот е блага падина, седлесто вдлабена на средината, свртена кон исток, со површина од 3 хектара. За ...

                                               

Струга (археолошко наоѓалиште)

Со изградбата на станбени објекти, улици, водовод и друго, на подрачјето на градот се откриени многу бројни археолошки наоди и тоа: - на околу 50 метри од десната страна на Црн Дрим, при копањето на темели за изградба на самопосложување, се откри ...

                                               

Струмичко кале

Струмичко Кале или Цареви кули - тврдина од XI век која се наоѓа над градот Струмица. Тврдината е вклученa во Списокот на Културно наследство на Македонија.

                                               

Стубол (Орах)

Стубол - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Орах. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото и хеленистичкото време. На 200 м југозападно од наоѓалиштето Дрезга, на падините на голема височинка се среќаваат фрагменти од керамичк ...

                                               

Студена Чешма (Тремник)

Студена Чешма - археолошко наоѓалиште во неготинското село Тремник. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 3 км западно од селото, на простор од 300 × 100 м се среќаваат фрагменти од керамички садови, а при одронот на земјата се отк ...

                                               

Студенка (Габрово)

Студенка - археолошко наоѓалиште во околината на гевгелиското село Габрово. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Се наоѓа на 2.5 км југоисточно од селото. Во нивата на А. Андонов се гледаат ѕидови од повеќе објекти, а по површината и ...

                                               

Судичка Река (Врсаково)

Судичка Река - археолошко наоѓалиште во штипското село Врсаково. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. На 2 км североисточно од селото, десно од патот за селото Судиќ има рамнина која на источниот крај постепено паѓа кон Судич ...

                                               

Сулинар (Чашка)

Сулинар - археолошко наоѓалиште во велешкото село Чашка. Наоѓалиштето претставува населба од римското време. На 200 метри северно на десната страна од железничката пруга за Велес, на блага падина што се спушта кон реката Тополка, на површина од 1 ...

                                               

Сурун (Дупјачани)

Сурун - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дупјачани. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 1.2 км источно од селото, на северната падина на истоимениот рид Сурун. На површината има фрагменти од керамички садови, покривни ќерами ...

                                               

Таван (Конопница)

Таван - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Конопница. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На десната страна од патот Куманово - Крива Паланка, на 300-400 м, на зарамнето плато се гледаат траги од објекти ѕидани од делкан ...

                                               

Такрагина Чешма (Долни Дисан)

Такрагина Чешма - археолошко наоѓалиште во околината на село Долни Дисан. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. На северниот раб на селото се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал.

                                               

Таранеш (Селокуќи)

Таранеш - археолошко наоѓалиште во дебарското село Селокуќи. Претставува населба и некропола од римско и доцноантичко време. Се наоѓа на северната периферија на селото, во маалото Таранеш, помеѓу реките Црн Дрим и Поповска Река, каде на високо за ...

                                               

Тауресиум

Тауресиум - древен антички и средновековен град чиишто остатоци и рушевини од ѕидините се наоѓаат во наоѓалиштето Градиште, над селото Таор, пред влезот во Таорската Клисура, на 20 километри оддалеченост југоисточно од градот Скопје. Овој древен ...

                                               

Ташачица (Варош)

Ташачица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува населба, некропола од доцноантичко време и среден век. Западно од Маркови Кули, во подножјето на ридот близу до чешмата и до патот Прилеп - Горно Село, по површината на нивит ...

                                               

Ташли Трла (Драгоево)

Ташли Трла - археолошко наоѓалиште во штипското село Драгоево. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа југоисточно од селото, на падините на Серта. Претставува поголем простор на кој се среќаваат фрагменти од керамички са ...

                                               

Тврди Град

Тврди Град - археолошко наоѓалиште во битолското село Црничани. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.5 км јужно од селото, на падините на Селечка Планина, каде се зачувани траги од бедем граден од камен и варов малтер, а ...

                                               

Терзиевец (Русиново)

Терзиевец - населба од доцноантичкото време. На 1 километар западно од Петрово Брдо, на простор од околу 200 × 200 метри има многу остатоци од покривни ќерамиди, фрагменти од керамички садови, како и грамади од кршен камен изваден од темелите на ...

                                               

Теќе (Отовица)

Теќе - археолошко наоѓалиште кај велешкото село Отовица. Наоѓалиштето претставува населба од бронзеното и доцноантичкото време. На 2 км источно од Башино Село, на просторот помеѓу подножјето на врвот Кале и малата височинка наречена Теќе, на мест ...

                                               

Тивериопол

Тивериопол е поранешното име на денешниот град Струмица. Покрај името Астраион, определено време градот го носел и името Тивериопол, кое било повеќе официјално и се употребувало во византиската администрација и особено во црковната традиција. Меѓ ...

                                               

Тикишински Лозја (Кочани)

Тикишински Лозја - археолошко наоѓалиште во градот Кочани. Претставува некропола од железно време. На западната периферија на Кочани, при изградбата на новата населба, во седумдесеттите години е откриена голема некропола која е речиси наполно уни ...

                                               

Тодорица (Бели)

Тодорица - археолошко наоѓалиште во кочанското село Бели. Претставува населба од неолитско и доцноантичко време. На 1 км северозападно од селото, на зарамнетиот простор на чуката што се издига во непосредната близина на Тркањски и Бањски Дол, при ...

                                               

Топлак (Луке)

Топлак - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Луке. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика Во централниот дел на селото Лучка Река мештаните откриле повеќе питоси што ги чуваат во своите дворови.

                                               

Топлак (Оризари)

Топлак - археолошко наоѓалиште во кочанската населба Оризари. Претставува населба од неолитско време. Помеѓу селата Истибања и Оризари, на десниот брег на Брегалница се издига ниска чука на чиј зарамнет простор од околу 200 × 100 м се среќаваат ф ...

                                               

Топлец (Миокази)

Топлец - археолошко наоѓалиште во кичевското село Миокази. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 300 м северно од селото, во приватни ниви, каде при обработувањето на земјата мештаните наидувале на темели од објекти. Денес ...

                                               

Трајкова Чешма (Моин)

Трајкова Чешма - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Моин. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на 1.5 км југозападно од селото, на падините на Бели Брег. Во непосредната близина на пресушената чешма се среќаваат фрагменти од кера ...

                                               

Трансформатор (Лавци)

Трансформатор - археолошко наоѓалиште во преспанското село Лавци. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа во самото село кога во 1973 година, при изградбата на селскиот трансформатор, што се наоѓа на западниот крај на селото биле откриени ѕ ...

                                               

Требенишко кале

Требенишко кале - археолошко наоѓалиште во селото Требеништа во областа Дебрца. Претставува утврдена населба од бронзено време, железно време, хеленистичко време и римско време. Утврдена населба од бронзеното, железното, хеленистичкото и римското ...

                                               

Требишки Рид (Опеница)

Требишки Рид - археолошко наоѓалиште во охридското село Опеница. Наоѓалиштето претставува средновековна населба и некропола. На околу 3 км северозападно од селото има зарамнет простор кој стрмно се спушта кон патот Охрид-Ресен. По површината се с ...

                                               

Трештена Стена (Манастир)

Трештена Стена - населба од бакарно време. Се наоѓа на околу 5 км североисточно од селото Крушевица, 100-тина метри западно од пристапниот пат за село Чаниште, а во атарот на село Манастир. Ова наоѓалиште претставува праисториска населба, која ег ...

                                               

Три Чешми (археолошко наоѓалиште)

Три Чешми - археолошко наоѓалиште во штипското село Три Чешми. Претставува населба од римското време. Лежи на 500 м југоисточно од селото, на левата страна од патот за Штип, во голем блок во сопственост на поранешен ЗИК "Црвена ѕвезда". Теренот е ...

                                               

Тркањски Рид (Бања)

Тркањски Рид - археолошко наоѓалиште во кочанското село Бања. Претставува населба од доцната антика. На границата на атарот со селото Тркање има низок рид на кој се среќаваат фрагменти од керамички садови и покривни ќерамиди, а откопани се и голе ...

                                               

Трлиште (Љубинци)

Трлиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Љубинци. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика На 1.5 км јужно од селото, на голем простор се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и множество градежен материјал.

                                               

Трлиште (Тркање)

Трлиште - археолошко наоѓалиште крај селото Тркање. Претставува населба од доцноантичко време. На 3 км северно од селото, на левиот брег на Тркањски Дол, на простор од околу 100 × 100 м се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и покривн ...

                                               

Трн Тумба (Оптичари)

Трн Тумба - археолошко наоѓалиште во битолското село Оптичари. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на 2 км од селото и на околу 50 м од селскиот пат за Кравари. Висока е околу 3 м, а во основата има правилна кружна форма. По површина ...

                                               

Трнка (Гуѓаково)

Трнка - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува населба од доцноантичко време. На 2 км јужно од селото, покрај патот Гудјаково - Врпско, на еден голем простор во подножјето на планината Трнка се гледаат грамади од кршен ка ...