Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15
                                               

Илја Муромец

Илја Муромец - руски митски јунак од Киев, православен светец, и монах од Киев. Опеан е во бројни народни епски песни. Заедно со Добриња Никитич и Алјоша Поповиќ, тој важи за најголем средновековен руски витез и авантурист. Во руската митологија ...

                                               

Јарило

Јарило, наречен и Јаровит или Геровит, е еден од главните прасловенски богови на вегетацијата, плодноста и пролетта, а е поврзан и со војната и жетвата.

                                               

Кикимора

Кикимора е женски дух на домот во словенската митологија, а во некои случаи се смета и дека му е жена на Домовој. Се верува дека кикиморите се духови на некрстени деца. Во некои приказни, Кикимора е претставена како вештерка со глава мала како на ...

                                               

Колед

За постоење на ова божество се останати многу траги во наративното народно тврештво, но и неговата исклучителна присутност како митолошки елемент при зимскте обреди. Тој претставува млад коњаник кој донесува родна година и е персонификација за но ...

                                               

Лесник

Лесник е митолошко битие кое е познато во јужнословенска митологија како демон или божество на шумата. Се сретнува како заштитник на шумската вегетација, и како заштитник на цикличниот принцип на животот. Неговото име доаѓа од старословенскиот зб ...

                                               

Лихо

Лихо во словенската митологија претставува олицетворение на лоша судбина и несреќа. Лихо е суштество со едно око, најчесто е опишано како стара, ковчеста жена облечена во црно или пак како зол шумски гоблин. Лихо е мало и грдо суштество кое не сп ...

                                               

Мокош

Мокош е една од најпочитуваните и најстарите словенски божици, во неа е зачуван споменот за Големата Мајка Божица. Претставува женски пандан на врховниот бог. Според Јагиќ нејзиното име означува мокрење, дожд што упатува дека може да биде божица ...

                                               

Морена (божица)

Морана божество чиј карактер различно се претставува кај различни групи на словенски народи: кај источнословенските народи е божица на пролетта. А кај јужнословенските како аграрно-сточарско божество. Според другите толкувања таа е зло божество н ...

                                               

Озвена

Озвена беше божица на ехото во словенската митологија. Таа е слична на грчката нимфа Ехо. Нејзината фигура е поврзанa со човечката комуникација и откривањето на дискусии и акции. Како божица на озборувањата, таа не беше во можност да сокрие тајна ...

                                               

Радогост

Радгост, Радигост, Редегаст претставува уште едно словенско божество за чиј идентитет не можеме да зборуваме со сигурност. Како најсигурни податоци се сметаат истражувањата на Титмар и Бремински. Тој припаѓа на божествата од локален карактер кај ...

                                               

Род (бог)

Тој бил сметан за заштитник на родот и семејството и поврзуван е со култот кон предците. Негови придружнички биле рожаниците, кои некои ги сметаат за пандан на грчките божици на судбината. Меѓутоа, според рускиот академик Борис Рибаков, Род е бож ...

                                               

Роденици

Според хипотезата на Б. Рибаков за словенската древност бил карактеристичен култот на Род, а не култот на Перун. Повикувајќи се на старорускиот споменик од 11 век, Слово за идолите, во кој се вели дека Словените му принесуваат жртви на Род и Роде ...

                                               

Руѓевит

Руевит е сончев бог, особено почитуван од Западните Словени на островот Рујан, каде бил и неговиот храм. И кај него, слично како и кај Триглав и Световид, се обединети атрибутите на богот на сонцето и светлината и богот на војната. За него говори ...

                                               

Русалка

Русалка е женски дух, водна нимфа или демон во словенската митологија. Русалките наликувале на сирени и живееле на дното на реките. Навечер, русалките излегувале од реките и оделе на ливадите да играат. Кога ќе забележеле привлечен маж, тие го ма ...

                                               

Сварог

Прабогот на старите Словени бил познат под името Сварог. Неговото друго име, веројатно, е Род. Во Хрониката на Хемолд е запишано: Неговото име не е споменато, но јасно е дека не станува збор за Перун. Треба да се земат предвид и зборовите на хрон ...

                                               

Симаргл

Симаргл познат и како Огнебог е старословенски бог на огнот и на месечината, заштитник на семињата и посевите, истерувач на зимата и најавувач на пролетта. Најчесто е претставен во облик на крилест пес, но постојат многу разновидни стилизирани пр ...

                                               

Сирин

Сирин е митско суштество од руските легенди, со глава и гради на убава жена, а тело на птица. Според митот, тие живееле во "индиските земји" близу Еден, или околу реката Еуфрат. Овие полу-жени, полу-птици се директно поврзани со грчките митови и ...

                                               

Стрибог

Според податоците што ги имаме на располагање, можеме да заклучиме дека Стрибог е бог на ветровите. Неговото име го среќаваме во Повест времених лет, Словото за полкот Игорев, каде што ветровите се наречени Стрибогови внуци кои со стрели веат од ...

                                               

Хорс

Хорс е источнословенско божество за чија функција се смета дека најверојатно бил бог на Сонцето, но етимологијата на ова божество очигледно не е словенска. Неговиот древен идол се наоѓал на рид во Киев, покрај идолите на Перун, Дажбог, Стрибог, С ...

                                               

Црнобог

Црнобог е мистериозно словенско божество за кое многу се претпоставува, но малку се знае со сигурност. Во единствените извори, кои се христијански, тој е претставен како мрачно и проклето божество, но не е сигурно колку тој навистина бил важен за ...

                                               

Агамемнон

Агамемнон Агамемнон бил anaks andron и уживал најголема почит меѓу Ахајците,иако не бил најголем воин уживал во славата на најсилен, а не бил ниту најмудар во советот. Неговиот углед е прикажан во 3-тото пеење во Илијадата кога Хелена ги именува ...

                                               

Адонид

Адонид Ареј - лик од старогрчката митологија, син на Феник и Алфесибија. Тој бил подржувач на војните поради војните. Не бил омилен меѓу боговите, освен што имал поддршка од Афродита која ја сакачла неговата страст и од лакомиот Ад што се радувал ...

                                               

Амалтеја

Амалтеја е лик од грчката митологија. Таа го одгледала Зевс, откако неговата мајка Реја го скрила, за да не биде изеден од страна на татко си Хрон, нешто што претходно им се случило на останатите браќа и сестри на Зевс. Понекогаш, таа е претставе ...

                                               

Ананке (митологија)

Во старогрчката религија, Ананке, е персонификација на неизбежноста, присилата и потребата. Таа често е прикажана како држи вретено. Една од грчките исконска божества, Ананке го означува почетокот на космосот, заедно со нејзиниот татко и сопруг, ...

                                               

Арахна

Нимфите често доаѓале од падините на Тмол и од брегот на Пактол да се восхитуваат на нејзината вештина. Арахна ткаела од влакна налик на облаци, од ткаенина проѕирна како воздух. Таа се гордеела со својот талент и била убедена дека никој не може ...

                                               

Арго

Во старогрчката митологија, Арго бил бродот со кој Јасон и Аргонаутите пловеле од Јолк до Колхис за да го вратат Златното руно. Бродот е наречен по градителот, Аргус.

                                               

Аргонаути

Според митолошките извори на повик на Јасон, атолскиот јунак и наследник на кралството на Ајсон, кој на оваа задача бил предизвикан со итрина на Пелиј, неговиот чичко кој на измама го зел престолот од татко му. Мисијата била опасна, непредвидлива ...

                                               

Аргус (џин)

Аргус, чувар на нимфата Ија и син на Арестор, бил првиот џин чиј епитет, "Паноптес", "оној што гледа сè", довел до тоа да биде опишан како суштество со многу, а често и со сто очи. Епитетот Паноптес му бил придодаден на Титанот на Сонцето, Хелиос ...

                                               

Арес

Арес бил бог на војната во грчката митологија. Арес бил сина на Хера, која го родила без помош на машко семе, бил еден од дванаесетте главни римски богови. Тој бил врвен борец, кој воопшто не се грижел за интересите што ги бранел, менувајќи ги ст ...

                                               

Атлас (митологија)

Атлас се одликувал со огромна сила. Бил најстар од своите браќа и бил целосно верен на Титаните. Бил голем познавач на морињата и владеел со кралството Атлантида кое било толку огромно што се ширело надвор од столбовите на Херакле и било поголемо ...

                                               

Ганимед (митологија)

Во старогрчката митологија, Ганимед е божествен херој кој ѝ го дал името на Троја во кој Зевс се заљубил. Хомер го опишува Ганимед како најубавиот од смртниците. Тој бил син на Трос од Дарданија, од чие име го извел името "Троја", и на Калирхо. Н ...

                                               

Геја (митологија)

Геја во грчката митологија е мајката Земја, која е родена од Хаос, мајка на Уран. Геја го родила Уран, кој подоцна, пак, ѝ станал сопруг. Од нивниот брак се родиле Понт, Титаните, Гигантите. Геја имала голема улога во создавањето на универзумот. ...

                                               

Герас (митологија)

Герас во старогрчката митологија е бог на стареењето, на староста. Тоа се сметало за доблест, зашто човекот колку повеќе стареел толку повеќе се здобивал со kleos и arete. Според Хесиод, Герас е син на Никта која го родила сама. Имено, кога титан ...

                                               

Герион

Според Стесихор, Герион имал 6 раце, 6 нозе и крилја. Според описот на Есхил, пак, неговото тело било составено од 3 човечки тела. Држел три копја во трите десни раце и три штита во левите, на главата имал три шлема. Герион живеел на островот Ери ...

                                               

Гиганти

Гигантите во старогрчката митологија, според Хесиод, се божествени суштества, деца на Геја, која била оплодена со крвта на Уран откако Крон, неговиот син го кастрирал. Според Хомер, пак, тоа биле големи, диви луѓе кои живееле на Запад, но ги иско ...

                                               

Дедал

Дедал, Атињанинот, бил вешт вајар, ковач, научник, архитект и првиот митолошки летач. Син на Метион и Алкипа, занаетот го научил од боговите Атина и Хефест. Дедал морал да побегне од Атина зашто го убил својот внук. Се засолнил на островот Крит и ...

                                               

Дејанира

Дејанира, чие име значи "уништувачка на мажи" или "уништувачка на својот маж", во грчката митологија била ќерка на Алтеја и калидонскиот крал Енеј, Мелеагрова сестра и Хераклеова сопруга. Според друго предание, нејзиниот татко бил богот Дионис, к ...

                                               

Деметра

Деметра е грчка божица на земјоделството и на новиот живот, чувар на бракот и на свештениот сојуз. Таа била многу почитувана уште пред Олимписките богови. Таа е една од дванаесетте богови кои живееле на планината Олимп. Таа е ќерка на Хрон и Реја ...

                                               

Диа (остров)

Диа, исто така локално наречен Нтја, е ненаселен остров крај северниот брег на грчкиот остров Крит. Островот е долг 5 км, широк 3 км и се наоѓа приближно 7 наутички милји северно од Хераклион. Административно, Диа е дел од заедницата на Елија во ...

                                               

Дионис

Дионис бил бог на билките, грозјето, виното и на екстаза, на ритуалниот занес, природните мени, раѓањето и смртта и религиозната екстаза во старогрчката митологија. Дионис бил син на Зевс и на тебанската принцеза Семела. Тој бил нарекуван "рикач" ...

                                               

Дорида

Дорида, една од Океанидите, била морска нимфа во старогрчката митологија, чие име ја претставува дарежливоста на морето. Таа била ќерка на Океан и Тетида, и сопруга на Нереј. Таа е, исто така, тетка на Атлас, титанот кој бил создаден за да го нос ...

                                               

Европа (митологија)

Европа била ќерка на Агенор, синот на Либија и Посејдон и Телефаса која ја нарекувале и Агриопа. Европа била единствената ќерка меѓу синовите Кадмо, Фојникс, Килик, Таса и Финиј.

                                               

Електра

Електра во грчката митологија може да биде: Електра - ќерка на титанот Океан и неговата жена Тетида. Електра - ќерка на титанот Атлас и океанидата Плеона. Електра - ќерка на микенскиот крал Агамемнон и неговата жена Клитемнестра.

                                               

Енеј

Во митовите Енеј најмногу се спомнува заради своите потомци, а и заради еден свој пропуст. Тој се женел двапати и со двете жени имал деца. Со Алтеја, првата жена, го имал синот Мелеагар, кој бил водач на ловот на калидонскиот вепар и ќерката Деја ...

                                               

Еон (митологија)

Еон е хеленски бог поврзан со времето, кругот на вселената и на зодијакот. "Времето" претставено од страна на Еон е неограничено, за разлика од тоа на Хронос кое е емпириско време поделено во минатото, сегашноста и иднината. Затоа, тој е бог на в ...

                                               

Ереб (митологија)

Ереб во грчката митологија бил бог на вечната темнина и мрак. Тој е син на Хаос, а негова сестра е Никта. Подоцна од соединувањето со Никта биле родени Етер и Хемера но исто така и Елеј, Епифрон и Харон, пренесувачот на душите во пеколот. Во војн ...

                                               

Ерос (митологија)

Ерос во грчката митологија бил бог на љубовта, страста и сексот. Некои митови Ерос го прикажуваат како еден од исконските богови, додека според други, тој е син на Афродита и на Арес или Хефест. Во римската митологија, еквивалент на Ерос е Купидо ...

                                               

Етер (митологија)

Етер е еден од исконските богови, бог на светлината, син на Ереб, богот на вечната темнина и Никта, божицата на ноќта. Етeр е отелотворување на проѕирното синило што го опкружува светот и горниот воздух, што го дишат божествата. Во антиката за не ...

                                               

Еурином

Според Диодор, тој бил таткото на Орсином. Како еден од пенелопинитепросциАполодорус и Хомер. Тој бил син на богатиот и мудар старешина на Итака, Египтиј. Еуриновиот брат отпловлил заедно со Одисеј, сопругот на Пенелопа, во војната во Троја, но н ...

                                               

Загреј

Зевс им наредил на синовите на Реја, кретски Курети да го чуваат Загреј во колевка на планината Ид. Но Титаните, непријатели на Зевс ги измамиле чуварите и кога тие заспале го измамиле и Загреј да излезе од пештерата па го нападнале. Загреј се бо ...