Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204
                                               

Дефекација

Дефекацијата е завршен чин од варењето на храната кога организмот ги исфрла во надворешната средина отпадните производи од варењето т.е. изметот. Поимот дефекација доаѓа од грчкиот збор feces што значи измет и de што значи да се отстрани. Кога ре ...

                                               

Дијадоси

Дијадоси биле генерали во македонската војска за време на Александар Македонски, кои после неговата смрт владееле со делови од териториите на големата Македонска Империја. Честопати дијадосите меѓусебно војувале со цел да завладеат поголема терит ...

                                               

Диспепсија

Диспепсија е состојба на нарушена дигестија. Симптомите може да вклучуваат жиговина, наузеа, ждригање, или абдоминална болка. Пациентите исто така може да се чувствуваат сити порано од очекуваното кога јадат. Диспепсијата често е предизвикана од ...

                                               

Дистрибутивност

Дистрибутивност – алгебарска особина на однесување на операторите собирање и множење над алгебарската структура {\displaystyle }. Конкретно кога производот на два елементи на множеството K може да се претстави ако збирот на производите на едниот ...

                                               

Добрејка

Добрејка - брзорастечка билка од семејството на зелките. Сродна е на поточарката и горчицата, и како нив, има остар вкус и арома. Ова едногодишно растение достигнува 60 см во висина, со многу гранки во горниот дел. Цветчињата се бели до розикави, ...

                                               

Догу

Догу - назив за група на статуетки со човеколик и животински изглед, со потекло од периодот џомон, од праисториската Јапонија. Во текот на следниот период, јајој, престанува нивната изработка, и од таа причина исклучиво се поврзува со периодот џо ...

                                               

Драхма

Драхма – античка мерка за тежина и метални пари, како и за паричната единица на Грција од 1831 до 2001 година. Од 1923 година, драхмата ја издавала Националната банка на Грција.

                                               

Дриолестида

Дриолестида е изумрен ред на цицачи; повеќето од членовите се најпознати од јура до палеоген, со еден член Некролестес, кој преживеал уште во раниот миоцен. Се предложувало дека овие цицачи се или можни предци на живородните цицачи или современиц ...

                                               

Дрожденка

Дрожденката содржи: виши алкохоли од 1.500 до 5.500 милиграми на литар апсолутен алкохол; естери, како етил естер оцетна киселина, од 1.000 до 5.000 милиграми на литар апсолутен алкохол; метил алкохол од 0.30 до 1.20 волумни % сметано на апсолуте ...

                                               

Дромон

Дромон - вид на галија и најважниот воен брод на византиската морнарица од V до XII век, кога биле заменети со галии изработени во италијански стил. Овој брод бил равиен од либурна, кој пак бил главен брод на римската морнарица за време на Римско ...

                                               

Евтимија (филозофија)

Евтимија ― термин што го користи Демокрит за да се однесува на еден од основните аспекти на целта на човечкиот живот. Диоген Лаерциј ја запишува положбата на Демокрит како "Главно добро за кое тврди дека е веселоста евтимија; што, сепак, тој не г ...

                                               

Егзонуклеаза

Егзонуклеаза - ензим кој сече нуклеотиди, еден по еден, од крајот на полинуклеотидниот синџир. Хемиската реакција која ја катализира овој ензим е хидролиза на фосфодиестерската врска на 3 или 5 крајот на полинуклеотидниот синџир. Спротивно на егз ...

                                               

Еи

Еи - потсемејство на грабливи птици во состав на семејството на јастребите. Овие птици се карактеристични по тоа што ловат летајќи ниско на отворен простор, и јадат мали цицачи, влекачи и птици. Највеќето видови се сместени во родот еја или жабар ...

                                               

Екватив

Екватив – падеж кој изворно изразувал стандард за споредба на еднакви вредности. Еквативниот падеж бил се користел само во неколку јазици во текот на историјата. Бил користен во сумерски јазиксумерскиот јазик, каде исто така имал семантички функц ...

                                               

Екстремофил

Екстремофил со значење "сака") е организам кој живее во и можеби дури и бара физички или геохемиски екстремни услови кои се неподносливи за поголемиот дел од живиот свет на Земјата. Наспроти овие организми, организмите кои живеат во поумерена жив ...

                                               

Електрометар

Електрометар – мерен инструмент кој го покажува присуството и количината на електричен полнеж на некое тело, т.е. го мери степенот на наелектризираност на телото. Постојат различни видови електрометри, од историските електроскопи со баждарена ска ...

                                               

Електростатика

Електростатика е гранка на науката која се занимава со појавите кои произлегуваат од стационарни или од електрични полнежи кои се движат бавно. Уште од античко време се знаело дека некои материјали како килибар привлекуваат лесни честички после т ...

                                               

Елкар

Елкар - вид многучетинест црв од семејството на бигорните цевкари. Познат е по својот необичен облик и ужива популарност меѓу подводните фотографи и акваристите.

                                               

Емотиконка

Емотиконка - ликовен и графички приказ на човечкото лице со кој се изразуваат чувствата. Најпозната емотиконка е смешкото, симбол на насмевка и среќа.

                                               

Ендозом

Ендозомите се група на интраклеточни органели за складирање во еукариотските клетки. Тие потекнуваат од транс-голџиевата мрежа и се дел од ендоцитотскиот транспортен пат во клетката. Молекулите или лигандите интернализирани од клеточната плазма-м ...

                                               

Ендометриоза

Ендометриоза е честа состојба која погодува околу 10% од жените. Тоа е состојба при која ткивото кое обично ја покрива матката расти се наоѓа на други невообичаени места во телото. Најчесто, ендометриозата се наоѓа во карличниот дел. Овие израсли ...

                                               

Ендонуклеаза

Ендонуклеаза - ензим кој врши кинење на фосфодиестерска врска во рамките на еден полинуклеотиден синџир. Некои ендонуклеази, како деоксирибонуклеаза l, ја сечат ДНК релативно неспецифично, додека многу од нив, наречени рестрикциони ендонуклеази и ...

                                               

Ентаза

Кај архитектурата, ентаза е техника на дизајнирање која се користи за созбивање на извесна оптичка илузија. Кога еден столб или друг елемент се гради со паралелни страни, тие страни изгледаат како да се малку закривени. Ентаза е примената на мала ...

                                               

Ентероскопија

Ентероскопија е процедура со употреба на ендоскоп за директна визуализација на тенкото црево. Важно е да се разграничи дека ентероскопијата се разликува од колоноскопијата со тоа што колоноскопијата се користи за визуелизација на дебелото црево. ...

                                               

Ергофобија

Ергофобија која уште се нарекува и ергасиофобија е ненормален и истраен страв, односно фобија од работа или функционирање. Луѓето кои страдаат од оваа фобија чуствуваат неумерен анксиозност во врска со работното окружување, иако разбираат дека ни ...

                                               

Еритропоетин

Еритропоетинот е ткивен хормон кој го секретираат бубрезите. Тој стимулира еритропоеза во коскената срцевина. Се лачи во услови на намалено количество на кислород во крвта, појава позната како хипооксија. Еритропоетинот е гликобелковина. Нервните ...

                                               

Еспецифисмо

Еспецифисмо е една од двете главни форми на анархистички активизам спроведувана од Федерацијата на анархисти од Рио, другата е Социјално вметнување. Еспецифисмо се појави во втората половина од минатиот век, како резултат од анархистичките искуст ...

                                               

Естер

Естри - органски соединенија кои всушност претставуваат функционални деривати на карбоксилните киселини. Функционална група на естрите е ацил групата поврзана со алкоkси или фенокси група. Естрите се добиваат при т.н. реакција на естрификација во ...

                                               

Копривкари

Жаркарите или копривкари се многуклеточни животни со радијална симетрија на телото. Во еволутивен поглед се на ниво одма после сунѓерите. Имаат едноставни ткива, како на пример примитивното нервно ткиво. За нив е карактеристично што се јавуваат в ...

                                               

Жарулка

Жарулката, инкандесцентната светилка, односно класичната електрична светилка е вештачки извор на светлина која се создава кога електричната струја поминувајќи низ тенко влакно го загрева до усвитување, кое потоа почнува да зрачи светлина. Зрачење ...

                                               

Жирондисти

Жирондинци или жирондисти – политичка група во времето на Француската револуција од 1789 година, која ги претставувала интересите претежно на провинциската републикански настроена трговско-индустриска и земјоделска буржоазија. Називот "жирондинци ...

                                               

Зауербратен

Зауербратен е германско јадење кое може да се подготви со различни меса, најчесто говедско, но и јагнешко, свинско, а традиционално се користи месо од коњ. Пред готвењето, сеченото месо се маринира и е оставено да отстои неколку дена во мешавина ...

                                               

Зимовка

Зимовката е мала врапчевидна птица од семејството на ѕвингалките. Распространета е низ Европа, вклучувајќи ја и Македонија и низ умерена Азија. Таа е претежно постојан жител, но многу од птиците од посеверните краишта мигрираат понајуг зиме.

                                               

Зракоперки

Зракоперките се група на коскени риби кои се познати и под името актинопи. Оваа група содржи околу половина од сите рбетници и околу 96% од сите живи риби. Денешните зракоперкови риби се карактеризираат со присуството на зрачно распоредени ковчињ ...

                                               

Зракопривид

Зракопривид - оптичка појава, кој наликува на ореолот на светците претставени на иконите околу сенката на главата на набљудувачот, предизвикан од сончевата светлина или месечевата светлина која реагира и се одблеснува на ситните капки вода што со ...

                                               

Идиокорд

Идиокорд е музички инструмент во кој "жицата" на инструментот е направена од истиот материјал како и неговото резонантно тело. Таквите инструменти може да се најдат во регионот на Индискиот Океан, различните региони на Африка и нејзината дијаспор ...

                                               

Изомерија

Во органската хемија, изомерија е појавата кога две или повеќе соединенија имаат исти молекулски формули, а различни физички или хемиски својства поради различниот распоред на атомите во нив. Овие соединенија се нарекуваат изомери. Голем број орг ...

                                               

Икирјоо

Икирјоо, или шоорјоо, сеиреи, икисудама, во јапонските фолклорни верувања и приказни, се отценпените души кои ги напуштаат телата на живите луѓе, за потоа да опседнуваат други луѓе или места, понекогаш и на огромна далечина. Терминот/ите посебно ...

                                               

Имеличар

Имеличарот или имелов дрозд е птица од семејството дроздови. Распространета е низ отворените шуми и култувирани земјишта во цела Европа и голем дел од Азија. Многу птици од северните краишта се преселници кои при миграцијата формираат мали јата. ...

                                               

Импетиго

Импетигото е многу заразна бактериска болест предизвикана од бактериска инфекција на кожата која може да се јави на секој ден од телото, иако најчесто се јавува на откриените делови на кожата. Кај децата најчесто се јавува на лицето, особено окол ...

                                               

Интернаут

Терминот интернаут е неологизам, кованица од зборот "интернет" и наставката "наут" навигатор, пловец. Значи, тој означува лице кое користи пребарувач за да посети веб-сајтови и, дополнително, секое лице кое користи информатичка апликација која му ...

                                               

Интерферометрија

Интерферометријата е семејство на техники во кои брановите, обично електромагнетни бранови, се суперпонира, предизвикувајќи феномен на бранова интерференција, кој се користи за издвојување информации. Интерферометријата е важна истражувачка техни ...

                                               

Интерферон

Интерфероните се мали протеини, кои клетките ги секретираат како одговор на вирусни инфекции. Интерфероните припаѓаат на една голема класа на протеини, позната како цитокини, молекули кои се користат при клеточната комуникација за активирање на з ...

                                               

Исихазам

Исихазам - движење кое дошло до израз особено во 14 век, и кое е органски поврзано со личноста на св. Григориј Палама, долго време заборавено во Македонија, а под влијание на западната литература било и презирано. Дефининирањето на исихазмот е по ...

                                               

Итератор

Во компјутерско програмирање, итератор е објект кој често се наоѓа во класа наречена контејнер. Контејнер е компонента која може да содржи други компоненти во неа. Различни типови на итератори често се сретнуваат во контејнери. Иако интерфејсот и ...

                                               

Итриум

Итриум - хемиски елемент со симбол Y и атомски број 39. Тоа е сребро-метален преоден метал хемиски сличен на лантанидите и често е класифициран како елемент на ретка земја ". Итриум речиси секогаш се наоѓа во комбинација со елементи од лантанид в ...

                                               

Ицуцугину

Ицуцугину - јапонско женско кимоно од ерата Хејан. Направено е од раскошен материјал, најчесто свила и брокат. Се носи како горен капут кој е отворен напред. Под него се носи посебен фустан наречен "хибакама". Ракавите на ицуцугину се многу широк ...

                                               

Јаблонковање

Јаблонковање - појава која поаѓа од менување или испуштање на непчените согласки со преднонепчени во посредна низина - śz, ćz, źż, dźż" поточно), на пр. śzćzekaćz – szczekać и ściekać, śzare śzano, ćzarne ćziele. Отскокнува во шлезискиот дијалект ...

                                               

Јаболковина

Јаболковина или јаболково вино - алкохолен пијалак направен од ферментиран јаболков сок. Популарна е во Обединетото Кралство и Република Ирска и е широко достапен. Велика Британија има најголема потрошувачка во светот по жител, како и нејзините н ...

                                               

Јаматогото

Јаматогото, исто така наречено вагон и азумагото, е шест или седумжична цитра, кој за разлика од кото и другите жици инструменти, се верува дека е вистински роден во Јапонија, и не-увезени од копнена Азија. И двете имиња буквално се преведуваатво ...