Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54
                                               

Херпес

Херпес на уста или раничка од настинка и температура е предизвикан од локална вирусна инфекција, која дава типични болни меурчиња на усните, а поретко и во устата. При првиот контакт со вирусот настанува примарната инфекција, која се манифестира ...

                                               

Цироза

Цироза е болест на црниот дроб која се јавува како последица од оштетување на клетките во црниот дроб. Вообичаено се јавува кај лица кои подолго време конзумираат алкохол во големи количини а црниот дроб не е способен да се ослободи брзо од тие ш ...

                                               

Шванова клетка

Шванови клетки или невролемоцити се главни глија клетки на периферниот нервен систем. Глија клетките имаат функција во потпора на невроните, а во ПНС ги вклучуваат и сателитските глија клетки, клетките кои ги обвиткуваат олфакторните нерви, цревн ...

                                               

Aпгар тест

Апгар-тест е едноставна метода за брза проценка на здравствената состојба на новородено дете веднаш по раѓањето. Тестот бил измислен од Вирџинија Апгар, анестезиолог, со цел да се утврди ефектот на акушерската анестезија врз бебињата. Резултатот ...

                                               

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pyogenes е грам позитивна бактерија која расте во вид на синџир, без спори, флагели, некои видови имаат капсула, а некои не. Расте на крвен агар и дава мазни непровидни, непигментирани колонии, а околу нив ẞ хемолиза.

                                               

НИФТИ

Тестот се прави уште во деветтата гестациска недела и се состои во анализа на слободната фетална ДНК од венската крв на трудницата доволна е количина од 10 милилитри, а резултатите се добиваат за околу седум дена. Со овој тест се обезбедува точно ...

                                               

Медицинска етика

Медицинската етика пред сè претставува поле на применета етика, наука за моралните вредности и способност која се применува во медицината. Медицинската етика како научна дисциплина ја опфаќа практичната примена на клиничката средина, но и историј ...

                                               

Евгеника

Евгеника - проучување и практикување на селективното размножување кое се применува на луѓето, со цел да се подобри видот. Во историска и поширока смисла, евгениката може, исто така, да биде и проучување за "подобрување на човековите генетски особ ...

                                               

Ноцебо

Ефектот "Ноцебо", кој е спротивен на ефектот "плацебо", го добил името во 1961 година. Овој ефект не е доволно проучен и не се познати причините и механизмите на неговото дејствување. Ефектот "ноцебо" настанува во следниве ситуации: Во непосредна ...

                                               

Токиска декларација

Токиска декларација е збир на меѓународни упатства за лекарите во врска со тортура и друфи сурови, нечовечки или понижувачки постапувања или казнувања во однос на притвор и затвор, што била усвоена во октомври 1975 година за време на 29-то генера ...

                                               

MedlinePlus

MedlinePlus - семрежна информативна служба на Националната медицинска библиотека на САД која нуди здравствени информации за потрошувачите на англиски и шпански јазик. Ова мрежното место претставува збир на информациите од Националната медицинска ...

                                               

Електрокардиографија

Електрокардиографија е стандардна метода на снимање на импулсите на електричната активност на срцевиот мускул. Графичкиот запис на електричните биопотенцијали на срцето се вика електрокардиограм. Оваа метода се заснова врз спроведувањето на елект ...

                                               

Киблер-Росов модел

Киблер-Рос моделот претставува теорија која психологот Елизабет Киблер-Рос ја претставува во својата книга "За смртта и умирањето". Книгата била инспирирана од работата на Киблер-Рос со терминално болни пациенти. За пишување на книгата била мотив ...

                                               

Протромбинско време

Протромбинското време е тест за детекција на пореметувањето на екстринзичниот пат на коагулацијата. Се одредува предоперативно, при заболувања на црниот дроб и следење на антикоагулациската терапија. Референтниот опсег за протромбинско време зави ...

                                               

Скрининг (медицина)

Скрининг, во медицината, е една стратегија што се користи во една популација да се идентификуваат можните присуствa на сè уште-недијагностицираните заболувања на лица без знаци или симптоми. Ова може да вклучуваат поединци со пред-симптоматска ил ...

                                               

Спирометрија

Спирометрија е најчестиот тест на пулмоналната функција. Ја мери белодробната функција, конкретно количеството и/или брзината на воздух кој може да биде инхалиран и ексхалиран.

                                               

Среден клеточен волумен

Среден клеточен волумен е просечен волумен на поединечен еритроцит. Неговата вредност се добива кога ќе се помножи волуменот на крв со уделот на клеточни елементи во крвта и делење на производот со вкупниот број на еритроцити во дадениот волумен. ...

                                               

Средна клеточна концентрација на хемоглобин

Средна клеточна концентрација на хемоглобин е мерка за просечната концентрација на хемоглобин во даден волумен на еритроцити. Се пресемтува со делење на концентрацијата на хемоглобин со хематокритот. Референтниот опсег се движи помеѓу 32 до 36 g/ ...

                                               

Андреас Гринциг

Андреас Роланд Гринциг бил германски кардиолог, радиолог и бил еден од основачите на интервентна кардиологија, во кој прво успешно ја применувал ангиопластиката за проширување на луменот на стеснети артерии.

                                               

Асклепиј

Асклепиј или Ескулап - бог на лекарството во грчката митологија. Тој бил син на богот Аполон, и нимфата Коронида. Хомер сметал дека тој бил смртен. Се смета дека ја учел медицината од Хирон односно дека таа вештина ја наследил од својот татко Аполон.

                                               

Плацебо ефект

Плацебо ефект е медицински феномен каде резултатите на медицинскиот третман се предизвикани од идеите на пациентот за тоа колку е ефективно лекувањето. Терминот особено се употребува кога пациентот драматично реагира на физиолошки неактивно лекув ...

                                               

Заеднички технички документ

Заеднички технички документ претставува збир на спецификации кои се однесуваат на информациите потребни да се предадат кај надлежните органи при процесот за добивање на одобрение за ставање на лекот во промет. Тој претставува меѓународно договоре ...

                                               

Алберт Швајцер

Алберт Швајцер, познат хуманист, лекар, филозоф и музичар. Швајцер станал прочуен по тоа што на 30-годишна возраст ги напуштил своите извонредни музички и академски кариери, за да се посвети на лекарската професија длабоко во Африканската џунгла. ...

                                               

Аврам Балабан

Аврам Балабан, - хирург и гинеколог. Важел за добар лекар како и хуманист бидејќи работел во болницата за сиромаси "Гураба Хаста Ханести".

                                               

Бронислава Длуска

Бронислава Длуска, била полски лекар како и соосновач и прв директор на варшавскиот Марија Склодовска-Кири институт за онкологија. Таа била мажена за политичкиот активист Казимјеш Длуски и била постара сестра на физичарот Марија Кири.

                                               

Diseases Database

Diseases Database претставува мрежно место кое нуди информации за меѓусебните врски на медицински состојби, симптоми, знаци и лекови. Базата на податоци е одржувана од "Medical Object Oriented Software Enterprises Ltd", мала компанија од Лондон, ...

                                               

Пискавица

Пискавица или тилчец, наречена исто така и "грчко семе" е годишно растение од фамилијата Бобови. Се одгледува ширум светот. Семките и лисјата на ова растение се вообичаени состојки во јадењата од индискиот потконтинент. Се користи и во традициона ...

                                               

Унгарска вода

Унгарската вода бил еден од првите алкохолни парфеми во Европа, првенствено направени со рузмарин. Најстариот преживеан рецепти повик за дестилирање свеж рузмарин и мајчина душица со вињак, а подоцна формулации содржат вино, лаванда, нане, жалфиј ...

                                               

Вакутејнер

Вакутејнер – стерилна стаклена епрувета со гумена заптивка во боја која створа вакуум во епруветата со што се олеснува вадењето на определеното количество крв или друга течност. Вакутејнерот може да содржи адитиви чија цел е да го стабилизира и з ...

                                               

Дигалка за пациент

Дигалка за пациенти може да биде или дигалка со појасна лулашка или дигалка за стоење. Ова е помошен уред кој им овозможува на пациентите во болниците, домовите за стари лица и лицата кои примаат домашна здравствена заштита да бидат пренесени пом ...

                                               

Медицинско помагало

Медицинско помагало е секој инструмент, апарат, уред, материјал или друг производ што се користи во хуманата медицина, што нема фармаколошко, имунолошко или метаболичко дејство, а се користи самостојно или во комбинација, вклучувајќи го и неопход ...

                                               

Шприц

Шприц – општ назив за направа која се користи во медицината, технологијата и кулинарството за додавање или вадење течности и гасови со користење притисок на клипот.

                                               

Акутност

Во медицината, акутна е онаа состојба која има нагол почеток, брзи промени, тежок тек или релативно кратко траење. Поимите "акутен", "акутна" или "акутно" се користат за опис на медицински состојби кои ги покажуваат претходно наведените карактери ...

                                               

Апендицит

Апендицит е воспаление на апендиксот. Најчест причинител е опструкција на апендиксот од фекална маса, меѓутоа во некои случаи настанува воспаление и без опструкција. Чести симптоми се болка во десниот долен дел на абдеоменот, наузеа, повраќање и ...

                                               

Епилепсија

Епилепсијата е често хронично невролошко пореметување кое се карактеризира со напади. Тие напади се краткотрајни знаци и/или сипмтоми на абнормална, претерана или хиперсинхрона невронска активност во мозокот. Околу 50 милиони луѓе ширум светот ст ...

                                               

Мајчинска смртност

Мајчинска смртност или смртност кај мајките е дефинирана од Светската здравствена организација како "смрт на жена додека е бремена или во рок од 42 дена по завршувањето на бременоста, без оглед на времетраењето и анатомската локализација на бреме ...

                                               

Миокардитис

Миокардитис или воспалителна кардиомиопатија е воспаление на срцевиот мускул. Миокардитисот често е резултат на инфекција од вируси, како што е познатиот парвовирус В19, помалку познатите неинфективни патогени како Borrelia burgdorferi или протоз ...

                                               

Простатитис

Простатитисот може да предизвика болка или отекување во пределот под мочниот меур. Притоа, болката или печењето се јавуваат при уринирање или при ерекција. Понекогаш, простатитисот е предизвикан од бактерија, но често причините за појавата на вос ...

                                               

Увеитис

Увеитис е воспаление на увеата – васкуларната покривка на окото, која се наоѓа помеѓу ретината и белката на окото. Увеата се протега напред до ирисот шареницата, хороидната покривка и цилијарното тело. Најчестиот тип на увеитис е воспаление на ир ...

                                               

Завој (медицина)

Завој е парче материјал кој се користи за да се поддржи медицинско средство како што е преврска или лонгета, или самостојно да пружи поддршка на телото. Исто така, може да се користи и за да ограничи дел од телото. При обилно крварење или при отр ...

                                               

Прва помош

Прва помош е почетната грижа за повреденото лице на самото место на несреќата. Грижата се состои во благовремено преземање на внимателни постапки, мерки и активности, со цел: да се заштити од понатамошно повредување; да се намали болката и страво ...

                                               

Преврска

Преврската е додаток кој се става на рана за да се потпомогне заздравувањето и/или за да се спречи повторна повреда. Таа е создадена за да биде во директен контакт со раната по што се разликува од завојот кој првенствено се користи за да ја држи ...

                                               

Рана

Оваа статија е за рани кај луѓето и животните. За рани кај растенијата види Фитопатологија. Раната е вид на повреда во која кожата е растргната, пресечена или пробиена отворена рана или каде траума од тап предмет предизвикува контузија затворена ...

                                               

Спасител на вода

Спасител на вода е лице кое ја нагледува безбедноста ги спасува пливачите, сурферите и другите учесници во водните спортови во базени, водни паркови или планини. Спасувачите обучени за прва помош и добрите пливачи,обучени за спасување во вода кор ...

                                               

Хајмлихов зафат

Абдоминално притискање - постапка за прва помош што се користи за лекување на пречки на горните дишни патишта од странски предмети. Лекар од САД, Хенри Хајмлих често е заслужен за неговото откритие. Вршење на абдоминални притискања вклучува спасу ...

                                               

Магнетна резонанција

Магнетна резонанција, нуклеарна магнетна резонанција или томографија со магнетната резонанција е медицински отсликувачки метод кој се користи во радиологијата за да се добие визуализација на детална слика на внатрешните органи и ткива. За разлика ...

                                               

Радиологија

Радиологијата е медицинска специјалност која користи медицински слики за дијагностицирање и лекување на болести во телото. За дијагностицирање или лекување на болести се користат разновидни техники на снимање, како што се рентгенско снимање, ултр ...

                                               

Бактериологија

Бактериологија - гранка на биологијата која е занимава со изучување на морфологијата, екологијата, генетиката и биохемијата на бактериите и нивните особини. Како оддел на микробиологијата, оваа дисциплина работи на распознавање, класификација и о ...

                                               

Козметологија

Козметологија - изучувањето и примената на третмани за убавина. Специјалните гранки вклучуваат фризерство, нега на кожа, козметика, маникир, педикир и електрологија.

                                               

Судско вештачење

Судското вештачење или форензика опфаќа примена на широк спектар на науки и технологии за да се испитаат и да се воспостават фактите на интерес во врска со кривичниот или граѓанскиот закон." Во римско време, кривична пријава се доставувала пред г ...