Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77
                                               

Панче Пешев

Панче Пешев е роден во Велес. На петгодишна возраст, неговото семејство се преселува во Куманово. Таму ги поминал детството и школувањето. Таму завршил основно училиште и гимназија. Уште како ученик ја започнува револуционерната и музичката актив ...

                                               

Петар Пепељуговски

Петар Пепељуговски станал член на КПЈ во 1941 година, а во 1942 бил секретар на МК на КПЈ во Прилеп. Учествувал во НОБ од 1941 како борец на Партизанскиот одред "Ѓорче Петров". Бил член на III областен комитет, а во 1943 г. заменик комесар на III ...

                                               

Трајче Петкановски

Трајче Петкановски-Андреев - македонски учител и партизан, учесник во НОВ. Петкановски бил организатор на оруженото востание во Азот Велешко. Бил член на првата партиска ќелија од август 1941 година. Ја формирал првата партизанска база во Азот во ...

                                               

Страшо Пинџур

Страшо Пинџур - македонски комунист, учесник во НОБ. Бил прогласен за народен херој на Југославија на 29 јули 1945 година, како еден од првите борци од Македонија кои го добиле тоа одликување.

                                               

Владимир Полежиноски

Владимир Полежиноски - Полежина - македонски комунист, учесник во НОБ и член на АСНОМ. По Резолуцијата на Информбирото бил репресиран и испратен на Голи Оток.

                                               

Панче Попоски

Роден е во 1924 година во Гостивар, во сиромашна фамилија. Основно училиште завршил во Гостивар, два класа гимназија во Скопје, а третиот клас во Ниш. Во Ниш се приклучил на напредното младинско движење. Кога се вратил во Гостивар, продолжил да р ...

                                               

Иван Прилепчански

Иван Антонов Прилепчански - македонски микробиолог и партизан. Тој е еден од основачите на Црвениот Крст за Македонија, на Македонското лекарско друштво и Секцијата на превентивците на Македонија.

                                               

Ванчо Прке

Ванчо Прке – Сермен - македонски комунист, учесник во НОБ. Прогласен е за народен херој на Југославија на 2 август 1949 година.

                                               

Раде Кратовче

Со бугарската окупација на Македонија во Втората светска војна, кон крајот на април 1941 година, Раде активно учествувал во протестите против пристигнувањето на бугарската окупаторска војска. Во ноември истата година, заедно со поголема група нап ...

                                               

Рафе Андоновски

Основно училиште завршил во родното село, а потоа се занимавал со земјоделство и сточарство. По неколку години тој решава да замине на печалба во Скопје, каде станал општ работник. Во ноември 1944 година, стапи во 16 та македонска ударна бригада. ...

                                               

Саво Костовски

Завршил гимназија во Тетово, каде што се вклучил во прогресивното младинско движење во 1937 година. Бил член на СКОЈ од 1941 година, член на КПЈ од 1942 година, секретар на Организација на КПМ во с. Леуново 1943, борец на Кичевско-мавровскиот пар ...

                                               

Исак Сион

Исак Сион - учесник во НОБ од Штип, делегат на Првото заседание на АСНОМ и носител на Партизанска споменица 1941.

                                               

Лазар Соколов

По завршувањето на војната, Лазар Соколов работел во Белград на функцијата Помошиник министер за трговија и снабдување на ФНРЈ. Ваквата должност ја добил како повереник за народното стопанство при Президумот на АСНОМ и член на АВНОЈ. Во некои док ...

                                               

Илија Спировски

Учел во граѓанското училиште во Ресен и во Вишата трговска академија во Битола. После Втората светска војна се запишал на Економскиот факултет во Скопје, кој го завршил со просек 10.00. Другарувал со народниот херој Мите Богоевски. Тие заедно деј ...

                                               

Најдо Стаменин

Најдо Стаменин – Орлов - македонски комунист, првоборец и командант на бригада. Работел како ќумурџија. Бил член на КПЈ од септември 1941 година и на Воениот штаб на Месниот комитет на КПЈ во Неготино, а потоа пушкомитралезец на Гевгелискиот парт ...

                                               

Ѓоце Стојчевски - Амбарче

Ѓоце Илиев Стојчевски - Амбарче - македонски партизан, учесник во НОВ. Бил прогласен за народен херој на Југославија.

                                               

Благоја Талески

Благоја Талески бил македонски комунист и политичар. Носител е на Партизанска споменица 1941. Бил активен младинец уште во деновите пред фашистичката окупација. Станал член на КПЈ во 1940 година. Во 1940 година повеќепати бил апсен и затворан. По ...

                                               

Борка Талески

Борка Талески или познат под прекарите "Црниот" или "Модерното" - македонски комунист, револуционер, партизан, борец во НОБ и народен херој на Југославија од Македонија. Тој е непосреден организатор на востанието против фашистичкиот окупатор запо ...

                                               

Владо Тасевски

Владо Тасевски е роден во Прилеп, на 21 март 1916 година, каде завршил основно училиште и четири класа гимназија. Потекнувал од сиромашно семејство, кое се занимавало со одгледување на тутун. Од дете ја почуствувал горчината на тешкиот живот. Во ...

                                               

Христијан Тодоровски-Карпош

Христијан Тодоровски - Карпош - македонски комунист и истакнат македонски партизан од НОВ. Бил прогласен за народен херој на Југославија на 29 јули 1945 година, како еден од првите борци од Македонија кои го добиле тоа одликување.

                                               

Илија Топаловски

Илија Топаловски - Аврам бил македонски комунист, учесник во НОВ на Македонија и амбасадор. Носител е на "Партизанска споменица 1941".

                                               

Злате Тренески

Роден е на 10 октомври 1916 година во кичевското село Кленоец, тогаш окупирано од Бугарија во Првата светска војна. Станал член на КПЈ во 1941 година. Влегол во НОВМ во Партизанската група "Козјак". Потоа, станал курир на Главниот штаб на НОВ и П ...

                                               

Раде Угриновски

На 27 април 1943 година, Раде Угриновски и останати борци на Мавровскиот партизански одред во нивната акција за собирање на активисти и војни ресурси во Папрадно Ново Село биле нападнати од страна на балистичките сили на Џемо Хаса кој знаејќи дек ...

                                               

Цветко Узуновски

Цветко Узуновски - Абас - македонски комунист, учесник во Шпанската граѓанска војна и во НОБ и истакнат функционер по ослободувањето. Носител е на Партизанска споменица 1941. Тој беше последниот преживеан шпански борец од Македонија.

                                               

Чеде Филиповски - Даме

Чеде Филиповски - Даме - македонски комунист, учесник во НОБ. Прогласен е за народен херој на 1 август 1949 година.

                                               

Димитар Хаџикиров

Димитар Христов Хаџикиров е роден на 8 август 1912 во леринското село Врбени, во семејството на мајка Петра и татко Христо Хаџикирови и како брат на Михал Хаџикиров, брат Ташо Киров и сестра Фота Хаџикирова/Фота Трпкова. Бил учесник како партизан ...

                                               

Јордан Цеков - Дане

Јордан Цеков - Дане - македонски публицист, учесник во НОБ од 1941 година, командант на Третата македонска ударна бригада и пратеник во Собранието на Народна Република Македонија. Носител е на "Партизанска споменица 1941" и други воени одликувања.

                                               

Тодор Циповски - Мерџан

Тодор Пецов Циповски познат со прекарот "Мерџан" - македонски комунист, учесник во НОВ и народен херој на Југославија.

                                               

Крсте Црвенковски

Крсте Црвенковски - еден од водечките македонски политичари и дисиденти од времето на комунизмот. Учесник е во НОБ и носител на орденот народен херој и на Партизанска споменица 1941.

                                               

Панде Чесноска

И покрај тоа што Чесноска била ќерка на богато и видно семејство од Прилеп, била член на СКОЈ и КПЈ од пред војната. Пред војната се дружела со прогресивните младинци од Прилеп, а најмногу соработувала со народниот херој Кире Гаврилоски. Нивното ...

                                               

Орде Чопела

Јордан Чопела или Орде Чопела - македонски комунист, учесник во НОБ. Одликуван е со Орден народен херој на Југославија на 2 август 1949 година.

                                               

Михајло Апостолски

Михајло Апостолски - македонски партизан, генерал, командант на НОВ и ПОМ, воен теоретичар, политичар, историчар и народен херој.

                                               

Љупчо Арсов

Љупчо Арсов - македонски партизан од НОБ и Претседател на СР Македонија. Прогласен е за Народен херој на Југославија и Херој на социјалистичкиот труд. Носител е и на Партизанска споменица 1941.

                                               

Вера Ацева

Вера Ацева - Доста, 24 ноември 1919 - Скопје, 10 ноември 2006) - македонски комунист, учесник во НОБ и народен херој на Југославија, прогласена на 29 ноември 1953 година.

                                               

Златко Билјановски

Златко "Злате" Билјановски, познат под псевдонимот "Михајло" - македонски комунист, учесник во НОВ и повоен политичар. Носител е на Партизанска споменица 1941 и одликуван е со орденот Народен херој на Југославија.

                                               

Кире Гаврилоски

Кирил Алексов Гаврилоски - Јане - македонски комунист, учесник во НОВ и народен херој. За народен херој на Југославија бил прогласен на 11 октомври 1951.

                                               

Атанас Забазноски

Атанас Прокопиев Забазноски - Руски - македонски комунист, учесник во НОВ. Одликуван бил со орденот "Народен херој" и носител на признанието "Партизанска споменица 1941".

                                               

Лазар Колишевски

Лазар Колишевски - долгогодишен водач на македонските комунисти и моќен човек во Македонија во периодот од ослободувањето на земјата до падот на комунизмот.

                                               

Киро Нацев

Киро Нацев е роден во работничко семејство во Куманово. Гимназија не можел да ја заврши, поради немање доволно пари за школување, па татко му го пратил да учи занает. Член на СКОЈ е од 1934 година, на КПЈ од 1936 година. Како шивач, активно работ ...

                                               

Мара Нацева

Мара Нацева - македонска комунистка, учесник во НОБ. Прогласена е за народен херој на Југославија на 29 ноември 1953 година. Таа била последниот жив народен херој од Македонија.

                                               

Ибе Паликуќа

Ибе Паликуќа била учесничка во НОВ во Македонија, народен херој. За народен херој на Југославија е прогласена на 8 октомври 1953 година. Таа е една од седумте партизанки од Македонија, кои се прогласени за народни херои на Југославија и една од н ...

                                               

Боро Петрушевски

Боро Петрушевски-Папучар - македонски комунист, учесник во НОБ. Заедно со Лазо Колевски, Петрушевски е првиот кој на 8 септември 1941 година убил непријателски војник по окупацијата на Македонија во Втората светска војна. На 20 декември 1951 е пр ...

                                               

Славчо Стојменски

Славчо Стојменски - учесник во НОВ, народен херој на Југославија. Загинал во борба против бугарската фашистичка полиција на 17 август 1943 година, кога во Штип се одржувал состанок на Обласниот комитет на КПМ.

                                               

Благој Страчковски

Роден е на 29 февруари 1920 година во Велес, во сиромашна работничка фамилија. После завршувањето на основно училиште во Велес, почнал да бара работа. Кога пораснал работел разни физички работи. Работел во каменоломот во Превалец, копал лозја, са ...

                                               

Борко Темелкоски

Борко Темелкоски - Лилјакот - македонски комунист, учесник во НОВ и повоен политичар и народен херој на Југославија од Македонија.

                                               

Вангел Тодоровски

Како раководител на берберските работници, бил активист на Урсовите синдикати, член на КПЈ од 1940 година и член на Месниот комитет на СКОЈ во Битола. Поради комунистичката дејност, повеќепати бил апсен.

                                               

Ана Франк

Анелис Мари "Ана" Франк била германско девојче од еврејско семејство од градот Франкфурт којашто стекнала светска слава стекнала благодарение на своите дневници во кои ја опишала германската окупација на Холандија за време на Втората светска војн ...

                                               

Мехмед Фуад-паша

Мехмед Фуад-паша –отомански администратор и државани, познат по својата истакната улови во танзиматските реформи во средината на 19 век, како и неговото водство за време на Сириската граѓанска војна. Тој е претставник на модерната отоманска ера, ...

                                               

Ѓорѓија Пулевски

Ѓорѓија Пулевски или Ѓорѓи Пулевски - македонски писател на кратки дела, лексикограф, историчар и воен водач. Пулевски е автор на првата печатена македонска граматика и автор на еден од првите речници на македонски јазик.

                                               

Алексиј I Комнин

Алексиј I Комнин, бил византиски цар кој владеел од 1081 до 1118 година и основач на династијата Комнини. Тој го преземал водството на царството во многу тешка ситуација. Империја во текот на неговото владеење се соочувала со постојани војни со Т ...