Топ-100
Back

ⓘ Преведувачка наука. Науката за преведување е дисциплина што содржи елементи од општествени науки и хуманитарни науки, што се справува со систематското проучувањ ..
                                     

ⓘ Преведувачка наука

Науката за преведување е дисциплина што содржи елементи од општествени науки и хуманитарни науки, што се справува со систематското проучување на студиите на одредени теории, опишувањето и промената на преведувањето, толкувањето или и на двете дејности. Науката на преведување може да биде нормативна или описна. Како една посебна дисциплина, студиите на преведувањето имаат некои сличности со различните полиња на таквите преведувачки студии. Тоа вклучува компаративна литература, информатика, историја, лингвистика, филологија, филозофија, семиотика, терминологија и така натаму. Треба да се земе предвид дека во англискиот јазик, кога ќе се употреби терминот транслатологија се поврзува со наука за преведување. Сепак, терминот наука за преведување се употребува во англискиот јазик, додека во францускиот јазик се употребува терминот la traductologie.

                                     

1. Културното преведување

Тоа е едно ново поле, што е од голем интерес за науката за преведување. Културното преведување е одреден концепт кој се употребува во културолошките студии за да упати на процесот на трансформација, лингвистика и се друго што содржи некоја култура. Концептот го користат јазичарите како алатка или метафора при анализирање на природата на преобразба, односно трансформација на културата. На пример етнографијата се смета за преведена приказна на некоја апстрактна култура.

                                     
  • симетрија на кристалната решетка останува непроменета. Сите кристали имаат преведувачка симетрија во три насоки, но некои имаат и други елементи на симетрија
  • Коменски во Братислава, на Катедрата за словачка литература и литературна наука во научната област Теорија и историја на словачката литература а со
  • Својата неограничена љубов да ги просвети со светлината на неизмерната наука Своја да им донесе спокојство во срцата, мир во душите, радост духовна

Users also searched:

...