Топ-100
Back

ⓘ Образование за отворено управување. Образованието за отворено управување се однесува на програми и курсеви за деловно управување и курсеви што користат отворени ..
                                     

ⓘ Образование за отворено управување

Образованието за отворено управување се однесува на програми и курсеви за деловно управување и курсеви што користат отворени образовни ресурси и отворена содржина. Главната идеја е да се развијат компетенции со повторна употреба, комбинација и адаптација на слободно достапни, постојни ресурси.

                                     

1. Цели и задачи

Програмите и обуките за деловно работење и управување често не се достапни, особено за малите и средните претпријатија или за луѓето во помалку развиените земји. Затоа, образованието за отворено управување се чини како ветувачка алтернатива за многу засегнати страни.

                                     

2. Предизвици

Сè уште е во тек дискусија за тоа кои деловни модели може да се применат, како што се модели за споделување или додатоци. Сепак, доменот сè уште се развива и ниту еден деловен модел не стана главен. Добра дискусија може да најде од Даунс 2007.

Друг предизвик е да се најдат едноставни алатки за прилагодување на понекогаш сложените ресурси.

                                     

3. Пристап до образованието за отворено управување

Постојат многу складишта, бази на податоци и мрежни точки за пристап, некои од нив се наведени тука:

 • Globe Info Федерација на складишта: без прелистување, само користете клучни зборови како што се управување или подобро нешто поконкретно Страница за пребарување
 • Складиште МЕРЛОТ деловна категорија
 • OpenScout обезбедува пристап до глобални ресурси во деловниот сектор и секторот за управување. Можно е да пребарувате за компетенции што треба да се постигнат и да се добие помош со алатки за адаптација, видете исто така запис на Википедија за Openscout
 • Академијата Кан обезбедува различни деловни курсеви.
 • MIT OpenCourseWare пристап до курсеви од МИТ, некои од нив се однесуваат на управување
                                     
 • Средно образование е степенот на образование по основно училиште. Средното образование е генерално завршна фаза на задолжителното образование Меѓутоа
 • обезбеди можности за високо образование кои не се во состојба да се подготват за формалниот систем на образование Системот за отворено учење му овозможува
 • општество. Нашето училиште, отворено за секој ученик кој сака да ги развива поединечните способности и афинитети, училиште отворено за постигнување високи квалитети
 • Александар Обреновиќ по државен удар се прогласил полнолетен и преел управување со државата, за да го намали влијанието на Пашиќ го испратил како специјален претставник
 • Уверение за завршено основно образование на Кенија кое одредува кој ќе продолжи со средно образование или со стручна обука. Возраста за основно образование е
 • УНДП се залага за намалување на сиромаштијата, ХИВ СИДА, исто така за демократско управување енергетика и животна средина како и за превенција од криза
 • Институтот за развој на управување од Сингапур во Ташкент ја започнал својата работа. Овој универзитет обезбедува високо квалитетно образование со меѓународна
 • гимназиско образование стр. 47 Географија за VI одделение за основно образование - стр. 22 Географија за VI одделение за основно образование - стр. 22 23
 • 33 исклучени ученици за заминат во Белград каде требале да го продолжаат своето образование Во 1892 година во Солун било отворено првото основно српско
 • се однесува на акумулирање и управување со информации во однос на процесот на истражување. Истражувањата за образование водени од податоци бараат улога

Users also searched:

фоом, исучр,

...
...
...