Топ-100
Back

ⓘ Елементарна математика. Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се ..
Елементарна математика
                                     

ⓘ Елементарна математика

Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните и средните училишта. Најосновните од нив се: алгебра, аритметика и Евклидова геометрија. Следното ниво погоре се тригонометријата, понапредната алгебра и основната аналитичка геометрија, за на крајот, обично да се заврши со основите на линеарната алгебра и математичката анализа. Иако овие математички области се "етикетирани" како елементарни, сепак за да не дојде до недоразбирање, да напоменеме дека во нивни рамки постојат и многу "напредни", неелементарни теории.

                                     
 • дисциплини. Така условно и анализата може да се подели на нижа или елементарна анализа и виша или неелементарна анализа. Елементарната анализа главно
 • посебен дел од една равенка, низа или друг поголем израз. Во елементарната математика членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ
 • што логичарите го нарекуваат аритметичка изјава може да се докаже со елементарна аритметика Обликот на елементарната аритметика наведен во оваа претпоставка
 • асистент, изведувал настава по елементарна и проективна геометрија. По изборот за доцент изведувал настава по предметите елементарна гео метрија, проективна
 • алгебра е голема област во напредна математика изучувана првенствено од страна на професионални математичари. Елементарна алгебра се разликува од аритметиката
 • теорија се нарекува елементарна класа класичната теорија на моделите се стреми кон одредување на својствата на моделите на дадена елементарна класа, или да
 • Нобеловиот комитет, за нивната пионерска работа за откривањето на тешка елементарна честичка од нов вид. Откривањето било направено во 1974 година кога
 • биологија, математика програмски јазици Претприемништво и бизнис Граѓанско образование Информатичка технологија Етика Класични јазици Елементарна алгебра
 • помножено со истата величина. Член математика Израз математика Формула Список на равенки Равенство Нееднаквост математика Неравенство Алгебра Хемиска равенка
 • изборни предмети: Информатичка технологија Латински јазик Елементарна алгебра и геометрија Елементарна алгебра Етика Во трета година ученикот се определува
 • систем на полиномни равенки систем на обични диференцијални равенки систем на делумни диференцијални равенки Равенка Елементарна алгебра Нелинеарен систем
 • диференцијална геометрија, како и основи на геометријата, а го водел и курсот елементарна геометрија. Во почетокот, според укажаната потреба, држи курсеви по алгебра

Users also searched:

...