Топ-100
Back

ⓘ Село, средина. Село или рурала е ретко населена животна средина вон влијанијата од урбаните градови. Во овие краишта има населени места, ненаселени места за сто ..
                                               

Кралски питон

Кралскиот питон, познат и како топчест питон, ― вид питон, домороден во Западна и Средна Африка, каде што живее во пасишта, грмушки и отворени шуми. Тој е наведен како незагрозен на црвената список на МСЗП поради широката распространетост. Загрозен е од лов на месо и меѓународна трговија со миленичиња. Ова неотровен стегач е најмалиот на африканските питони, расте до максимална должина од 182 см. Името "топчест питон" се однесува на неговата намера да се витка во топка кога е под стрес или се плаши.

Село (средина)
                                     

ⓘ Село (средина)

Село или рурала е ретко населена животна средина вон влијанијата од урбаните градови. Во овие краишта има населени места, ненаселени места за стопански активности и дивина. Луѓето кои живеат на село обично се нарекуваат селани и работат на фарма или во други индустриски гранки.

Руралноста на едно место се мери по густината на населението населеноста. Така, поретко населените места се сметаат за порурални.

На село луѓето се занимаваат со земјоделство и сточарство, но и шумарство, рударство, експлоатација на други природни ресурси, како и туризам селски туризам.

Начинот на живот на село се раликува од градскиот, главно по ограниченоста на услужните дејности, особено јавните служби. Државните служби како полицијата, училиштата, противпожарните служби и библиотеките постојат, но се со ограничен опфат, или пак се недостапни за пооддалечените заедници. Јавните услуги како водовод, канализација, улично осветлување и комунална хигиена генерално постојат во поголемите места. Јавниот превоз е ограничен или го нема, и затоа луѓето обично имаат свои возила. Доколку ова е непрактично, тие пешачат, возат велосипеди или јаваат животни како коњи, магариња или камили, зависно од тоа каде живеат.

                                     
  • е статија за тип на населено место. За средината рурала видете: Село средина Селата се помали населби кои се разликуваат од градовите по нивната
  • наоѓалиште т.е. населба од неолитското време. Се наоѓа во тетовското село Старо Село Сместено е северно од селото, во правецот на селото Рогачево, каде
  • врз животната средина ЕСМ. Посетено на 2010 - 11 - 04. Празникот посветен на Свети Спиридон Чудотворец го прославија жителите на Старо Село Кисс Тв. 25
  • Бунари, Присој, Стрмец и др. Ново Село е збиена населба. Се дели на Долно и Горно маало во маалата куќите се групирани. На средина на селото помеѓу двете маала
  • Кралското село Котроманиќево е туристичко етно - село во близина на Добој, изградено во привлечна природна средина веднаш до главниот пат што води од Добој
  • наоѓалиште т.е. населба од доцноантичкото време. Се наоѓа во тетовското село Старо Село Сместено е југоисточно од селото, под асфалтниот пат, каде на голема
  • називи, во зависност од големината и улогата на местото. Урбанизам Село средина Населени места во Република Македонија Истражна група за средновековни
  • хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата. Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, Законот
  • во ареалот на Оптичари и се наоѓа на 9 км југозападно од селото. Таа во средина е пресечена од каналот за наводнување, а висината е значително смалена
  • пресечена е на две половини со каналот за наводнување кој минува низ нејзината средина Од тие причини, не можеше целосно да се измери нејзината зафатнина, така

Users also searched:

...
...
...