Топ-100
Back

ⓘ Историја - поим што означува сознанија за минатото. Кога се користи како име за поле на студии, историја се однесува на изучување и објаснување на минатото на ч ..
                                               

Босанска бановина

Бановина Босна, или Босанска бановина) - средновековна држава со седиште во денешна Босна и Херцеговина. Иако унгарските кралеви ја сметале Босна како дел од унгарските крунисани земји, Босанската бановина била де факто независна држава, во најголем дел од своето постоење. Основана е во средината на 12 век и постоела до 1377 година со прекини во времето на семејството Шубиќ помеѓу 1299 и 1324 година. Во 1377 година била издигната во кралство. Поголемиот дел од нејзината историја била обележана со религиополитичка полемика која се вртела околу родната христијанска Босанска црква осудена как ...

                                               

Латвиски балзам

Латвиски балзам - најголем производител на алкохолни пијалаци во балтичките држави со седиште во Рига. Во 2006 година имал пазарно учество од околу 50% во Латвија. Претпријатието има долга историја со неговиот почеток може да се каже дека е 1900 година, кога започнал со работа магацинот бр. 1, кој подоцна бил именуван како Латвиски балзам во 1970 година и на крај станала акционерско друштво во 1997 година. Нивен главен производ е Ришки црн балзам, кој е традиционален латвиски растителен ликер.

                                               

Аеродром Сеница

Аеродромот Сеница - приватен аеродром во близина на градот Сеница во западна Словачка. Со аеродромот управува аероклубот Зарохацки од Сеница.

                                               

Дионисиј Ареопагит

Дионисиј Ареопагит - атински мислител, светец и судија во Ареопагот од I век. По неговото преобраќање во христијанство станал негов значаен деец и како таков се почитува во повеќе гранки на христијанството.

                                               

Данска национална уметничка библиотека

Данската национална уметничка библиотека - национална истражувачка библиотека за архитектура, историја на уметност, визуелни уметности и музеологија во Данска. Основана била во 1754 година, како дел од Кралската данска академија за ликовни уметности и се наоѓа во хиванското крило во Шарлотенборг во Копенхаген. Станала независна, самостојна установа во 1996 година. Библиотеката е член на Данското здружение на библиотеки за истражување.

                                               

Торизмунд

Торизмунд, ― визиготски крал откако неговиот татко Теодорих бил убиен во Битката кај Каталунските Полиња во 451 година н.е. Тој бил убиен во 453 година, а го наследил неговиот брат Теодорих II. Торизмунд се чини дека одиграл клучна улога во Битката кај Каталунските Полиња, бидејќи тој водел контингент од визиготски сили во освојувањето важен врв во раните фази на судирот. Се чини дека врвот бил широк по целото лево крило на силите на Остроготите и Хуните. Торизмунд се спуштил од ридовите за време на доцните фази на судирот, кога Хуните преовладувале над Аланите, а Остроготите ги туркале не ...

Историја
                                     

ⓘ Историја

Историја - поим што означува сознанија за минатото. Кога се користи како име за поле на студии, "историја" се однесува на изучување и објаснување на минатото на човечките општества. Поимот "историја" потекнува од грчкиот збор "ιστορία" или historia, што значи расказ, иследување, испитување односно познавање она што е испитано и ја дели истата етимологија со англискиот збор story. Во поширока смисла на зборот, историја се што се случило, како во човечкиот живот, така и во природниот свет.

                                     

1. Историски извори

Историчарите добиваат податоци за минатото од различни извори, како што се пишаните или печатените, монети и други артефакти, градби и споменици, како и преданија. Се што се случило пред забележаната историја се означува како праисторија.

Како историски извори може да послужат визуелните извори, писмените извори, усната историја во вид на раскажување или сеќавања на постари лива, и аудиовизуелните извори. Предметите и пишаните сведоштва за животот и дејноста на луѓето во минатото се викаат историски извори.Изворите се делат на материјални и пишани.Исто така се користат и усните кажувања за минатото.Материјалните извори се разновидни.Во нив спаѓаат стари орудија, садови, облека, накит,уметнички дела и други. Материјалните остатоци се многу драгоцени.Затоа се чуваат во музеите,а некои,како остатоци од градбите,се наоѓаат на местото каде што се откриени.

Во пишаните историски извори спаѓаат извештаи,патописи,писма,записи,весници,книги.Тие се чуваат на разни места:во библиотеки,музеи,архиви и на други места.Пишаните извори се многу сигурни и даваат значајни податоци за минатото.

Во усните кажувања спаѓаат разни кажувања за историски настани кои се пренесуваат усно од генерација на генерација.На пример,тука спаѓаат легендите,митовите и песните.Во нив има доста неточности,измислени настани и личности,па историчарите ги користат многу внимателно.

                                     

2.1. Поделба по периоди Праисторија

 • средно камено време или мезолит 35.000 пр.не. - до 10.000 пр. не.
 • постаро камено време или палеолит - до 35.000 пр. не.
 • праисторија, периодот пред појавата на пишаните докумнети го делиме на
 • првобитно општество - од појавата на човекот до изумот на првите орудија.
 • бакарно време, бронзано време и железно време 8.000 пр. не. - до 750 пр. не.
 • младо камено време или неолит 10.000 пр. не. - до 3.000 пр. не.
 • варварско време, во општествените односи превладува родовско-племенско уредување
                                     

2.2. Поделба по периоди Историја од појава на писмото

 • Стара Грција
 • Иранска Висорамнина
 • Далечен Исток
 • Народи на Месопотамија
 • Рим - Антички Рим
 • Средоземна Азија
 • стар век - појава на писмо, стариот век се дели според културите чии траги се зачувани до денес 3.500 пр. не. - V век
 • Античка Македонија
 • Египет - Список на фараони
 • среден век - после падот на Западното Римско царство во Европа започнува среден век.

Средниот век се дели на:

 • Ран среден век - од Јустинијан I до Крстоносните војни
 • Доцен среден век - Од Крстоносните војни до средината или крајот на XV век.

Средниот век може да се подели и според уметничките правци; во општествените односи преовладува феудализмот

 • готика XIII и XIV век
 • Новиот век започнал со Колумбовото откривање на Америка во 1492 г.; во општествените односи се појавува капитализмот.
 • предромантика X век
 • романтика XI и XII век

На полето на уметноста Новиот век се дели на:

 • класицизам и просветителство
 • барок
 • ренесанса
 • модерно време - време на денешницата, се смета дека почнало по Првата светска војна во 1918 г.


                                     

3. Посебни истории

Историја на области или народи

Историја се може да се проучува според областити или народи:

Историја на Европа

 • Историја на македонскиот народ
 • Александар Македонски
 • Филип II Македонски
 • Историја на Аргеадите
 • Античка Македонија
 • Јулиј Цезар
 • Римско Царство
 • Адолф Хитлер
 • Византија
 • Бенито Мусолини
 • Француска Револуција
 • Втора светска војна 1939-1945
 • Прва светска војна 1914-1918
 • Јосип Броз Тито
 • Југославија
 • Студена војна
                                     

4. Историјата како тема во уметноста

 • "Историја" - песна на Никола Јонков Вапцаров.
 • "Цикличниот од на историјата" Циклични ход историје - кус расказ на македонскиот писател Митко Маџунков од 1984 година.
 • "Поука од историјата - втор дел" англиски: History Lesson - Part II - песна на американската рок-група "Минитмен" Minutemen од 1984 година.
 • "Историја" - песна на рускиот поет Александар Ревич.
                                     
 • Институт за национална историја ИНИ - државна научна установа основана со уредба на владата на НР Македонија од 22 јули 1948 година, со основна задача
 • Историја на книжевноста или историја на литературата го проследува развитокот на литературата и литературните процеси во контекст на цивилизацискиот развој
 • Еврејската историја ја вклучува историјата на еврејскиот народ, вера и култура. Еврејската историја покрива период од речиси шест илјади години од времето
 • најчесто се дели на рана бутанска историја потоа историја од раниот среден век па сè до XX век и новата бутанска историја Камени алатки, орудија, слонови
 • периоди: Историја на Русија и Советскиот Сојуз 1917 1927 односно период од Октомвриската револуција до консолидацијата на моќта на Сталин Историја на Советскиот
 • погледнете Економска историја на светот, а за промени во економските идеи погледнете Историја на економските теории. Економската историја претставува изучување
 • Усна историја - историја претставена вид на раскажување или сеќавања на постари лица.
 • статија само за историјата на САД. За историјата на копното Америка, погл. Историја на Америка Историјата на САД се смета дека започнува кога луѓето преминале
 • Историја на исламот - историјата на исламот како религија и општествена установа. Според исламот, погрешно е да се каже дека историјата на Исламот во Арабија
 • Историјата на македонскиот народ или воопшто на историја на човековото живеење и присуство на територијата на Македонија, датира со пронаоѓањето на најстариот

Users also searched:

национална историја, праисторија, предмет историја, уким историја,

...
...
...